Język Niemiecki

22 października 2018


Grupa XIX kończy dziś szkolenie na poziomie podstawowym, a już 24.10.rozpocznie szkolenie językowe moduł II.