Rozeznania aplikacyjne

10 sierpnia 2012

W związku z realizacją projektu „Audytor efektywności energetycznej – szkolenia dla pracowników branży budowlanej” realizowanego w ramach PO KL, Poddziałanie 8.1.1. Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw zaprasza do złożenia aplikacji na stanowiska: