f
g

Aktualności

Nowe Domy Pomocy Społecznej w regionie

19 kwietnia 2024

Osiemdziesiąt trzy domy dla seniorów zyskają wsparcie ze środków programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027.  Dzienne domy pomocy to ośrodki wsparcia przeznaczone dla osób niesamodzielnych ze względu na wiek bądź niepełnosprawność. Podopieczni uczestniczą m.in. w zajęciach ruchowych i terapeutycznych, warsztatach rozwijających zainteresowania (np. teatralnych, plastycznych, muzycznych) oraz imprezach i spotkaniach towarzyskich. […]

Wsparcie dla MŚP z sektora HoReCa

15 kwietnia 2024

W pierwszej połowie 2024 roku zostanie ogłoszony konkurs na dofinansowanie przeznaczone na unowocześnienie lub rozszerzenie działalności MŚP z branż szczególnie dotkniętych przez pandemię. O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski z sektora HoReCa, turystyka i kultura, w tym m.in.: restauracje, puby, bary, kawiarnie, hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, […]

Szkolenie dla opiekunów osób niesamodzielnych

12 kwietnia 2024

Fundacja TZMO „Razem Zmieniamy Świat” w ramach programu „Damy Radę” zaprasza na kolejne szkolenie online dla opiekunów. Kurs pt. „Czym jest zespół stresu opiekuna i jak sobie z nim radzić?” poprowadzi pani dr Magdalena Leszko – psycholog, gerontolog, nauczyciel akademicki i autorka artykułów naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących chorób otępiennych, certyfikowany trener Montessori Senior. Szkolenie odbędzie […]

Bon senioralny dla osób w wieku 75+ i ich pracujących rodzin

26 marca 2024

Założenia tzw. bonu senioralnego zapisane są w projekcie Ustawy o systemie usług wspierających rodzinę w opiece nad seniorem. Bon senioralny to świadczenie pozwalające na sfinansowanie usługi wsparcia o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania seniora. Usługi te będą obejmowały pomoc w codziennych czynnościach, kontakt z otoczeniem, pomoc w przygotowaniu i spożywaniu posiłków.  Program skierowany będzie do […]

Projekt na wzmocnienie potencjału przedsiębiorców z województwa kujawsko – pomorskiego!

11 marca 2024

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. realizuje projekt „REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY II”, którego celem jest wzmocnienie potencjału przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników, wzrost konkurencyjności firm w regionie oraz poprawa stabilności zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. RFS II stanowi  swoistą kontynuację projektu „Regionalny Fundusz Szkoleniowy – […]

REGIONALNY PROGRAM PRIORYTETOWY EDUKACJA EKOLOGICZNA 2024

4 marca 2024

Regionalny Program Priorytetowy Edukacja Ekologiczna ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa województwa kujawsko-pomorskiego, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec środowiska, w szczególności w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń, utylizacji odpadów i ochrony przyrody ożywionej, aktywizację społeczeństwa poprzez tworzenie mechanizmów finansowania projektów z zakresu ochrony i kształtowania środowiska w ramach zrównoważonego rozwoju. Regionalny Program Priorytetowy Edukacja Ekologiczna 2024, […]

„SENIOR W PODRÓŻY, CZYLI MAM PRAWO DO…. – podróż koleją”.

21 lutego 2024

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą edukacyjno-informacyjną pn. „SENIOR W PODRÓŻY, CZYLI MAM PRAWO DO…. – podróż koleją”. Znajdą tam Państwo przydatne informacje dot. praw w przypadku odwołania lub opóźnienia pociągu o minimum 60 minut oraz obowiązki przewoźników w zakresie zapewnienia pasażerom bezpieczeństwa na terenie dworców i w pociągach. Broszura wydana przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń […]

Fundacja realizuje nowy projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 r.

16 lutego 2024

Fundacja Ekspert – Kujawy przy ul. Dworcowej 65 w Inowrocławiu informuje o realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024. Celem programu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, poprzez zapewnienie świadczenia usług asystenci osobistej 20 osobom […]

Obywatelska akcja: Wszyscy „Pytamy o zielone”

2 lutego 2024

Ruszyła obywatelska akcja, której celem jest większa obecność tematów środowiskowych w programach kandydatek i kandydatów do samorządów. Zgłoszenia do akcji „Pytamy o Zielone” trwają do 11 lutego 2024 roku. – Akcja obywatelska “Pytamy o zielone” to wspólna inicjatywa kilkunastu organizacji pozarządowych, która ma zachęcać obywateli i obywatelki do pytania o “zielone” zmiany w ich okolicy, […]

Kongres Bezpieczeństwa Biznesu

1 lutego 2024

W dniach 25 i 26 marca odbędzie się kolejny już Kongres Bezpieczeństwa Biznesu, który wychodzi naprzeciw współczesnym zagrożeniom i wyzwaniom bezpieczeństwa gospodarczego naszego kraju. Celem Kongresu jest omówienie najważniejszych zagrożeń z obszaru zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego, technologicznego, osobowego i prawnego aby wspierać przedsiębiorców w skutecznym zabezpieczeniu swojej działalności. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na cyberzagrożenia, szpiegostwo […]