f
g

Aktualności

Rekrutacja do projektu wciąż trwa – czekamy na zgłoszenia!

20 września 2017

Fundacja Ekspert – Kujawy w partnerstwie z Ośrodkiem Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała w dniu 01.04.2017 r. rozpoczęła realizację projektu „Czas na aktywność!”. Projekt skierowany jest do: – osób młodych, do 29 r.ż – nie uczących się, nie pracujących – nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy (biernych zawodowo) – zamieszkujących powiat radziejowski – zamieszkujących powiat mogileński – […]

Bezpłatne szkolenia komputerowe

15 września 2017

W ramach projektu oferujemy szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych   w ramach projektów w PI 10(iii). Szkolenia są całkowite bezpłatne. W projekcie  zaplanowano szkolenia na poziomie podstawowym (A), jest to poziom adekwatny do osób posiadających największą lukę kompetencyjną. Szkolenia będą realizowane na poziomie podstawowym(A) w trybie […]

Ruszyły pierwsze warsztaty …

13 września 2017

Dnia 9 września 2017 r. Grupa 1 uczestników projektu rozpoczęła udział w warsztatach „Trening umiejętności i kompetencji społecznych”. Zajęcia będą trwały 7 dni i ukończą się 15 września 2017 r. Grupa liczy 11 osób. W dniach 16-17 września 2017 r. planujemy ruszyć również z warsztatami „Warsztaty kompetencji na rynku pracy”.   Cały czas trwają również działania […]

Poznaj z nami świat komputerów

12 września 2017

Zapraszamy do udziału w projekcie „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim”. W ramach w/w projektu oferujemy szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych  w ramach projektów w PI 10(iii). Szkolenia będą realizowane na poziomie podstawowym(A) w trybie 15 spotkań po 4 godz. lekcyjne. Uzyskanie kompetencji potwierdzone zostanie zewnętrznym certyfikatem, […]

Rekrutacja do udziału projekcie trwa. Zgłoś się już dziś!

11 września 2017

Jesteś osobą niesamodzielną, należącą do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zamieszkującą tereny powiatu gostyńskiego i gnieźnieńskiego? Jeśli tak – zapraszamy do udziału w naszym projekcie, Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną ARKA w Gostyniu realizuje projekt pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”, który ma  na celu zwiększenie […]

Dzisiaj egzamin teoretyczny dla operatorów koparki i koparko-ładowarek

10 września 2017

W dniu dzisiejszym tj. 10.09.2017 r. w Centrum Doskonalenia Zawodowego w Inowrocław przebiega egzamin teoretyczny dla naszych uczestników szkoleń zawodowych! Życzymy połamania długopisów!

Zapraszamy do udziału w projekcie :)

10 września 2017

  Zapraszamy do udziału w projekcie „Szkolenia komputerowe w województwie mazowieckim” osoby, które chcą podnieść poprzez bezpłatne szkolenie swoje kompetencje cyfrowe.W niniejszym projekcie  zaplanowano szkolenia na poziomie podstawowym (A), które będą realizowane w trybie 15 spotkań po 4 godz. lekcyjne. Uzyskanie kompetencji potwierdzone zostanie zewnętrznym certyfikatem, poprzedzonym zewnętrznym egzaminem. Szczegóły uzyskasz pod nr tel. 523576215. Nie […]

Harmonogramy szkoleń zawodowych

8 września 2017

BARMAN FRYZJER DAMSKI POZOSTAŁY PRACOWNIK BIUROWY

Uczestnicy projektu dali sobie szansę i skorzystali z płatnych staży zawodowych.

8 września 2017

Przypominamy, iż nasi uczestnicy odbywają właśnie staże w ramach projektu „Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat wałbrzyski”. Udział w projekcie daje możliwość odbycia płatnego stażu zawodowego, który zwiększa szanse na podjęcie zatrudnienia. Ponadto każdy z uczestników został objęty indywidualnym systemem wsparcia przez doradcę zawodowego oraz […]

Egzamin praktyczny dla operatorów maszyn ziemnych

7 września 2017

W dniu dzisiejszym przebiega egzamin praktyczny na operatorów koparki i koparko-ładowarki. Uczestnikom życzymy udanego egzaminu!