f
g

Aktualności

Czekamy na osoby niesamodzielne !

26 kwietnia 2018

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Gminą Gniewkowo/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewkowie realizuje projekt pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”, który ma  na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych. Do projektu poszukujemy osób spełniających trzy przesłanki, kwalifikujące do udziału w projekcie:  Należą do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Niesamodzielnych Zamieszkują […]

Czekamy na osoby, które potrzebują wsparcia!

25 kwietnia 2018

Przypominamy, że cały czas trwa rekrutacja do projektu pn.: .: „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław” W ramach projektu świadczymy usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych. Sprowadzają się m.in. one do: pomocy w zaspokajaniu ich codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zapewnienia kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym, usług treningowych w zakresie uczenia się i […]

Rekrutacja trwa … ruszają kolejne warsztaty kompetencji miękkich…

18 kwietnia 2018

Nadal prowadzimy rekrutację i zapraszamy osoby chętne ….. Nasz projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z III profilem pomocy i biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym … DOŁĄCZ DO NAS i polepsz swoje życie !!! Główne zadania projektu obejmują: Poradnictwo zawodowe (w tym stworzenie IPD), Warsztaty kompetencji społeczno – zawodowych (w tym: Trening umiejętności […]

Zapraszamy do udziału w projekcie

16 kwietnia 2018

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Gminą Inowrocław/Gminnym Ośrodkiem Pomocy zaprasza do udziału w projekcie „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo. Projekt skierowany jest dla osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych  zamieszkujących gminę Gniewkowo. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.  O kontakt prosimy osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia realizowanego w ramach projektu. […]

Zapraszamy do udziału w projekcie

12 kwietnia 2018

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Gminą Inowrocław/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizuje projekt pn.: „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław”, który ma na celu zwiększenie liczny miejsc świadczenia usług opiekuńczych. Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, które: Należą do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności, Zamieszkują w mieście i gminie Inowrocław W […]

Ostatnie wolne miejsca w projekcie …

10 kwietnia 2018

Rekrutacja w projekcie dobiega pomału końca … Zostało jeszcze parę wolnych miejsc… Zapraszamy do projektu osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, które posiadają 3 profil pomocy. DOŁĄCZ DO NAS i polepsz swoje życie !!! Główne zadania projektu obejmują: Poradnictwo zawodowe (w tym stworzenie IPD), Warsztaty kompetencji społeczno – zawodowych (w tym: Trening umiejętności społecznych oraz Warsztaty […]

Poszukujemy opiekunów faktycznych

6 kwietnia 2018

Poszukujemy opiekunów faktycznych do projektu pn. .: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”. Opiekun faktyczny to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.  Dla opiekunów faktycznych zakładamy 40 godzinne szkolenie teoretyczno – praktyczne, zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki […]

Poszukujemy opiekunów faktycznych.

5 kwietnia 2018

Jesteśmy w trakcie naboru do projektu opiekunów faktycznych. Opiekun faktyczny to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.  Dla opiekunów faktycznych zaplanowaliśmy w ramach naszego projektu  szkolenia teoretyczno – praktyczne, zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz doradztwo. […]

Zapraszamy do udziału w projekcie!!!

3 kwietnia 2018

Centrum Doskonalenia Zawodowego Paweł Kiliański w partnerstwie z Fundacją Ekspert-Kujawy rozpoczęła realizację projektu „Stawiam na wiedzę – szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe mieszkańców powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego i nakielskiego”. Projekt skierowany jest do: – osób pracujących – uczących się (pow. 18 roku życia) – o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 […]

Ruszyły staże zawodowe …

1 kwietnia 2018

Od pierwszego dnia, miesiąca kwietnia 2018 roku 7 osób z naszych nowych uczestników projektu rozpoczęło staż zawodowy. Staż jest przewidziany na okres trzech miesięcy. Uczestnicy będą nabywali nowe umiejętności i doświadczenia zawodowe. Mamy nadzieję, że wiedza jaką uczestnicy nabyli podczas uczestnictwa w warsztatach „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” oraz „Warsztaty kompetencji na rynku pracy” pomoże […]