f
g

Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie!!!

3 kwietnia 2018

Centrum Doskonalenia Zawodowego Paweł Kiliański w partnerstwie z Fundacją Ekspert-Kujawy rozpoczęła realizację projektu „Stawiam na wiedzę – szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe mieszkańców powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego i nakielskiego”. Projekt skierowany jest do: – osób pracujących – uczących się (pow. 18 roku życia) – o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 […]

Ruszyły staże zawodowe …

1 kwietnia 2018

Od pierwszego dnia, miesiąca kwietnia 2018 roku 7 osób z naszych nowych uczestników projektu rozpoczęło staż zawodowy. Staż jest przewidziany na okres trzech miesięcy. Uczestnicy będą nabywali nowe umiejętności i doświadczenia zawodowe. Mamy nadzieję, że wiedza jaką uczestnicy nabyli podczas uczestnictwa w warsztatach „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” oraz „Warsztaty kompetencji na rynku pracy” pomoże […]

Zgłoś się do udziału w projekcie

30 marca 2018

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Gminą Gniewkowo/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewkowie realizuje projekt pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”, który ma  na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych. Do projektu poszukujemy osób spełniających trzy przesłanki, kwalifikujące do udziału w projekcie:  Należą do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Niesamodzielnych Zamieszkują […]

Jeśli chcesz pracować jako opiekunka/opiekun, zgłoś się do nas!

30 marca 2018

Dnia 15.02.2018 zamieszczono na bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe na stanowisko opiekuna/opiekunki. Oferty miały wpłynąć do 19.03.2018. We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Po upłynięciu terminu składania ofert na zapytanie zaczęły zgłaszać   się bezpośrednio do Fundacji Ekspert – Kujawy osoby zainteresowane pracą w ramach projektu.  Nowe panie  rozpoczną  pracę w kwietniu. Jest też więc szansa […]

29 marca 2018

Zapytanie ofertowe zamieszczono na bazie konkurencyjności  dnia 29.03.2018. Oferty mają wpłynąć do dnia 09.04.2018. Więcej informacji na stronie na bazie konkurencyjności.

Rekrutacja do udziału projekcie trwa. Zgłoś się już dziś!

29 marca 2018

Jesteś osobą niesamodzielną, należącą do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zamieszkującą tereny powiatu gostyńskiego i gnieźnieńskiego? Jeśli tak – zapraszamy do udziału w naszym projekcie, Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną ARKA w Gostyniu realizuje projekt pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”, który ma  na celu zwiększenie […]

Chcesz otworzyć własną firmę?

28 marca 2018

Chcesz otworzyć własną firmę? Zapraszamy do udziału w projekcie „Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmującego swoim zasięgiem województwo kujawsko-pomorskie. Na start otrzymasz 23 500 zł bezzwrotnej dotacji Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo z województwa kujawsko-pomorskiego, które ukończyły 30 rok życia, należących co […]

Kończy się szkolenie zawodowe … rozpoczyna się drugie …

28 marca 2018

Dziś kończy się szkolenie zawodowe „Robotnik gospodarczy”. Szkolenie trwało 120h. Natomiast jutro rozpoczyna się drugie szkolenie zawodowe dla tej 13-tki, pt.: „Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kv”, które będzie trwało 3 dni i będzie miało wymiar 20h. Uczestnicy przechodzą dodatkowo […]

Kończymy szkolenie zawodowe

27 marca 2018

W dniu dzisiejszym nasi uczestnicy szkolenia „Pozostały pracownik biurowy” kończą szkolenie. Życzymy powodzenia na egzaminie!

Czekamy właśnie na Ciebie!

23 marca 2018

Przypominamy, że cały czas trwa rekrutacja do projektu pn.: „Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim”. W ramach projektu świadczymy usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych. Sprowadzają się m.in. one do: pomocy w zaspokajaniu ich codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zapewnienia kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym, usług treningowych w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych […]