Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Aktualności

Czas na zmiany II

15 grudnia 2005

Od 01.12.2005 r. rozpocznie się rekrutacja na II cykl szkoleń „Czas na zmiany”. Projekt realizowany jest w ramach 2 Priorytetu „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach „ ZPORR Działanie 2.3 „ Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w […]

Indywidualny plan działania

15 grudnia 2005

Od dnia 12.12.2005r. rozpoczną się warsztaty ułatwiające poruszanie się na rynku pracy oraz ocenę predyspozycji zawodowych, zwane „Indywidualnym Planem Działania”.

Rozpoczęcie realizacji projektu „KUJAWSKIE BIURO KARIER-szansą dla młodzieży”

21 listopada 2005

W grudniu ropoczęliśmy realizację projektu w ramach PHARE 2002 Aktywne Formy Zapobiegania Bezrobociu Program „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród  młodzieży”. Projekt realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczośc, finansowany ze środków Uni Europejskiej. Poniżej migawka z otwarcia nowych pomieszczeń w ramach projektu KUJAWSKIE  BIURO KARIER Uroczysość rozpoczęli Jolanta Woźnica – dyrektor Fundacji i Tadeusz Osowiecki – […]

Migawka z życia biura karier

21 listopada 2005

prowadzący biuro karier Rafał Wiankowski  podczas rozmowy z osobą poszukującą pracy informacje w Kujawskim Biurze Karier są często uaktualniane 

Wykwalifikowana kadra

21 listopada 2005

Współpracownicy Fundacji Ekspert-Kujawy to osoby wykwalifikowane, które ciągle podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Współpracujemy z Urzędem Miasta Inowrocław

21 listopada 2005

Na podstawie umowy z dnia 03.03.2005 zawartej między Fundacją Ekspert-Kujawy, a Prezydentem Miasta Inowrocławia, rozpoczęliśmy działania mające pomóc innym organizacją pozarządowym /…

Czas na język francuski

21 listopada 2005

Począwszy od listopada 2005r., Fundacja Ekspert-Kujawy w ramach swoich statutowych działań skierowanych dla osób bezrobotnych rozpoczęła naukę kolejnego języka obcego. Po języku niemieckim i języku angielskim przyszedł czas *na język francuski*. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w bezpłatnych zajęciach zachęcamy do kontaktu. Są bowiem jeszcze wolne miejsca na te zajęcia. Przewidujemy, że szkolenie zakończy się pod […]

Nowa dotacja

18 listopada 2005

Informujemy, że Fundacja Ekspert-Kujawy otrzymała  grant na rozwój instytucjonalny  przyznany przez FUNDACJĘ im. Stefana Batorego w Warszawie.

Kursy języka angielskiego

17 listopada 2005

Fundacja Ekspert – Kujawy w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu w okresie od lipca do listopada 2005 roku prowadzi szkolenia z nauki języka angielskiego Fundacja Ekspert-Kujawy przygotowała następujące szkolenia: ,,Język angielski – podstawy komunikowania” ,,Pracownik obsługi biura i maszyn z językiem angielskim”

Kursy języka angielskiego

17 listopada 2005

Fundacja Ekspert – Kujawy w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu w okresie od lipca do listopada 2005 roku prowadzi szkolenia z nauki języka angielskiego Fundacja Ekspert-Kujawy przygotowała następujące szkolenia: ,,Język angielski – podstawy komunikowania” ,,Pracownik obsługi biura i maszyn z językiem angielskim”