Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Aktualności

Kursy języka angielskiego

17 listopada 2005

Fundacja Ekspert – Kujawy w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu w okresie od lipca do listopada 2005 roku prowadzi szkolenia z nauki języka angielskiego Fundacja Ekspert-Kujawy przygotowała następujące szkolenia: ,,Język angielski – podstawy komunikowania” ,,Pracownik obsługi biura i maszyn z językiem angielskim”

ODN – szkolenia październik / listopad 2005

10 listopada 2005

Ośrodek szkolenia nauczycieli przeprowadził w październiku 2005 roku następujące szkolenia doskonalące w siedzibie naszego ośrodka: „Metody pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce”, „Agresja – jak pracować z uczniem agresywnym”, „Uczeń zdolny – szanse i zagrożenia”, Przeprowadziliśmy również szkolenia dla rad pedagogicznych „Wychowawca i jego klasa”, „Mierzenie jakości pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej’, „Jak organizować współpracę […]

Czas na zmiany II

10 listopada 2005

Od 01.12.2005 r. rozpocznie się rekrutacja na II cykl szkoleń „Czas na zmiany” projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Proponujemy uczestnikom udział w jednym z siedmiu szkoleń: – szkolenia ekonomiczne, trwające 250 godzin: 1. “Samodzielny księgowy” 2. “Księgowy małej firmy” 3. “Obsługa hurtowni” 4. “Pracownik działu zasobów ludzkich” 5. “Sekretarka z nauką […]

Adaptacja nowych pomieszczeń

10 listopada 2005

    Fundacja Ekspert- Kujawy dnia 10.10.2005r. zawarła umowę z Kujawską Spółdzielnią mieszkaniową. Umowa ta dotyczy wynajmu nowych pomieszczeń o powierzchni 67,36 m2. Od połowy października trwa tam remont.     W nowych salach odbywać się będą zajęcia komputerowe dla grup 10 i 12 osobowych. Znajdować się będzie także biuro asystenta do spraw projektów wraz z bibloteką. […]

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

22 sierpnia 2005

Naszą ofertę kierujemy do: dyrektorów szkół, przedszkoli nauczycieli innych pracowników oświaty Organizujemy: kursy doskonalące z zakresu prawa oświatowego, kursy kwalifikacyjne z zakresu: oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, organizacji i zarządzania szkołą, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz dla wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, kursy doskonalące z zakresu wychowania i opieki, nauczania oraz organizacji i zarządzania, szkolenia i warsztaty komputerowe, […]

Nie umiesz języka angielskiego – masz szansę go się nauczyć !

18 sierpnia 2005

Fundacja Ekspert – Kujawy w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu w okresie od lipca do listopada 2005 roku prowadzi szkolenia z nauki języka angielskiego

Głowa do góry

18 sierpnia 2005

Program „Głowa do góry – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet” realizowany w województwie kujawsko – pomorskim ma pomóc kobietom w powrocie na rynek pracy. Fundacja Ekspert – Kujawy od początku uczestniczy w jego realizacji organizując szkolenia motywacyjne i prowadząc szkolenia zawodowe.

Uczyli się poszukiwać pracy przez Internet

18 czerwca 2005

(dotyczy artykułu w Gazecie Pomorskiej z dnia 18 czerwca 2005r.) – zdjęcie Grupa uczestników kursu komputerowego

Kujawskie Biuro Karier – szansą dla młodzieży (zakończono)

1 kwietnia 2005

Fundacja „Ekspert-Kujawy” w Inowrocławiu zaprasza do udziału w szkoleniach bezrobotną młodzież w wieku do 25 lat, zarejestrowaną w Urzędach Pracy powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego żnińskiego i radziejowskiego.

Cykl bezpłatnych spotkań

30 marca 2005

FUNDACJA EKSPERT – KUJAWY w ramach działań INKUBATORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH zaprasza na cykl spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych z miasta Inowrocławia oraz z powiatu inowrocławskiego.