Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Aktualności

Migawka z życia biura karier

21 listopada 2005

prowadzący biuro karier Rafał Wiankowski  podczas rozmowy z osobą poszukującą pracy informacje w Kujawskim Biurze Karier są często uaktualniane 

Wykwalifikowana kadra

21 listopada 2005

Współpracownicy Fundacji Ekspert-Kujawy to osoby wykwalifikowane, które ciągle podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Współpracujemy z Urzędem Miasta Inowrocław

21 listopada 2005

Na podstawie umowy z dnia 03.03.2005 zawartej między Fundacją Ekspert-Kujawy, a Prezydentem Miasta Inowrocławia, rozpoczęliśmy działania mające pomóc innym organizacją pozarządowym /…

Czas na język francuski

21 listopada 2005

Począwszy od listopada 2005r., Fundacja Ekspert-Kujawy w ramach swoich statutowych działań skierowanych dla osób bezrobotnych rozpoczęła naukę kolejnego języka obcego. Po języku niemieckim i języku angielskim przyszedł czas *na język francuski*. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w bezpłatnych zajęciach zachęcamy do kontaktu. Są bowiem jeszcze wolne miejsca na te zajęcia. Przewidujemy, że szkolenie zakończy się pod […]

Nowa dotacja

18 listopada 2005

Informujemy, że Fundacja Ekspert-Kujawy otrzymała  grant na rozwój instytucjonalny  przyznany przez FUNDACJĘ im. Stefana Batorego w Warszawie.

Kursy języka angielskiego

17 listopada 2005

Fundacja Ekspert – Kujawy w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu w okresie od lipca do listopada 2005 roku prowadzi szkolenia z nauki języka angielskiego Fundacja Ekspert-Kujawy przygotowała następujące szkolenia: ,,Język angielski – podstawy komunikowania” ,,Pracownik obsługi biura i maszyn z językiem angielskim”

Kursy języka angielskiego

17 listopada 2005

Fundacja Ekspert – Kujawy w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu w okresie od lipca do listopada 2005 roku prowadzi szkolenia z nauki języka angielskiego Fundacja Ekspert-Kujawy przygotowała następujące szkolenia: ,,Język angielski – podstawy komunikowania” ,,Pracownik obsługi biura i maszyn z językiem angielskim”

ODN – szkolenia październik / listopad 2005

10 listopada 2005

Ośrodek szkolenia nauczycieli przeprowadził w październiku 2005 roku następujące szkolenia doskonalące w siedzibie naszego ośrodka: „Metody pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce”, „Agresja – jak pracować z uczniem agresywnym”, „Uczeń zdolny – szanse i zagrożenia”, Przeprowadziliśmy również szkolenia dla rad pedagogicznych „Wychowawca i jego klasa”, „Mierzenie jakości pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej’, „Jak organizować współpracę […]

Czas na zmiany II

10 listopada 2005

Od 01.12.2005 r. rozpocznie się rekrutacja na II cykl szkoleń „Czas na zmiany” projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Proponujemy uczestnikom udział w jednym z siedmiu szkoleń: – szkolenia ekonomiczne, trwające 250 godzin: 1. “Samodzielny księgowy” 2. “Księgowy małej firmy” 3. “Obsługa hurtowni” 4. “Pracownik działu zasobów ludzkich” 5. “Sekretarka z nauką […]

Adaptacja nowych pomieszczeń

10 listopada 2005

    Fundacja Ekspert- Kujawy dnia 10.10.2005r. zawarła umowę z Kujawską Spółdzielnią mieszkaniową. Umowa ta dotyczy wynajmu nowych pomieszczeń o powierzchni 67,36 m2. Od połowy października trwa tam remont.     W nowych salach odbywać się będą zajęcia komputerowe dla grup 10 i 12 osobowych. Znajdować się będzie także biuro asystenta do spraw projektów wraz z bibloteką. […]