Drzwi otwarte w „Klubie Integracji Społecznej” w ramach I Forum Ekonomii Społecznej

10 września 2010

 Poznaj specyfikę działalności jedynego, tak prężnie działającego w zakresie walki z bezrobociem, podmiotu ekonomii społecznej w naszym powiecie!

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza na DRZWI OTWARTE „KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ” dnia 23 września 2010 roku.
Podczas forum przedstawione zostaną efekty 3 letniej pracy „Klubu Integracji Społecznej”, a w szczególności współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w regionie, z Klubem Pacjenta „Przystań Nadziei” w Inowrocławiu oraz stowarzyszeniami zrzeszającymi Amazonki z terenu województwa kujawsko – pomorskiego.

Będzie to także świetna okazja do zweryfikowania koncepcji w zakresie aktywizacji społecznej podopiecznych instytucji, ukierunkowanych na walkę z wykluczeniem społecznym w regionie. Uczestnicy drzwi otwartych będą mieli okazję zobaczyć jak w praktyce działa „Klub Integracji Społecznej”, a także spotkają się z uczestnikami trwających projektów.

Ponadto, będzie możliwość spotkania się z aktywnymi mieszkańcami Pakości, którzy przy wsparciu Fundacji Ekspert – Kujawy podjęli walkę z wykluczeniem społecznym, przygotowując się do otwarcia pierwszej spółdzielni socjalnej pod szyldem Fundacji Ekspert – Kujawy.

PROGRAM DRZWI OTWARTYCH

10:00–10:20    Fundacja Ekspert – Kujawy instytucją wspierającą budowanie ekonomii społecznej w powiatach inowrocławskim, żnińskim, mogileńskim i radziejowskim. Charakterystyka Fundacji oraz jej głównych inicjatyw dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym / prezentacja multimedialna.

10:20–10:45    Historia Klubu Integracji Fundacji Ekspert – Kujawy, specyfika jego działań, formy wsparcia oraz jego dokonania na przełomie lat 2007-2010 / prezentacja multimedialna.

10:45–11:00    Potencjał lokalowy i techniczny Klubu Integracji Społecznej Fundacji Ekspert – Kujawy / pokaz.

11:00–11:20    Prezentacja szkoleń realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej, w tym szkolenia „ABC komputera”, „Wizaż i zdobienie paznokci” oraz „Florystyka i zdobienie przedmiotów”. Spotkanie z uczestnikami Klubu Integracji Społecznej w trakcie zajęć szkoleniowych / pokaz.

11:20–11:40    Przejazd do Pakości, gdzie w ramach Klubu Integracji Społecznej powstaje Spółdzielnia Socjalna „PERSONA”. (dojazd zapewniony przez Fundację Ekspert – Kujawy).

11:40–13:40    Wizyta studyjna w powstającej Spółdzielni Socjalnej „PERSONA” połączona z pokazem oferowanych wyrobów („Zioła Spokój Mnicha”, „Pierniki Św. Franciszka”, „Kwiatki Św. Franciszka”, „Kasztany Św. Klary”, „Kawa po franciszkańsku”) oraz z promocją zabytków Pakości (Kalwaria Pakoska). Powrót z Pakości (zapewniony przez Fundację).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności maksymalnie 2 osób  z instytucji do dnia 20 września 2010 roku.

Drzwi Otwarte „Klubu Integracji Społecznej” odbywają się w ramach
I Kujawsko – Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej
pod Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego