Fundacja Ekspert – Kujawy członkiem renomowanej „Polskiej Izby Firm Szkoleniowych”

12 listopada 2012

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

 Z przyjemnością informujemy, iż na mocy uchwały nr C/32/12 z dnia 25 października 2012 roku Fundacja Ekspert – Kujawy została przyjęta w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

ZOBACZ CERTYFIKAT CZŁONKOSTWA

 

Izba jest źródłem informacji i opinii o sytuacji na rynku szkoleniowym i zmianach w regulacjach prawnych dotyczących tego sektora gospodarki. Największe media stale zasięgają opinii przedstawicieli i ekspertów PIFS na tematy związane z szkoleniami adresowanym do dorosłych, dofinansowywaniem szkoleń ze środków unijnych, kondycją zawodu trenera, itp. Taka pozycja Izby to wynik solidnej, nieetatowej pracy członków wszystkich organów Izby. Ten profesjonalizm coraz bardziej doceniają również instytucje rządowe, samorządowe i inne organizacje

PIFS integruje środowisko firm szkoleniowych wokoło misji i celów Izby. Kilkuletnie, stałe zabieganie o uczestnictwo przedstawicieli PIFS w różnych gremiach prowadzących konsultacje nad sprawami ważkimi dla środowiska firm szkoleniowych stało się faktem. Izba zbudowała trwałe, partnerskie relacje z najważniejszymi ministerstwami, ich agendami (np. PARP) i instytucjami samorządowymi. Izba jest rzeczywistą reprezentacją środowiska. Pełnomocnicy Regionalni w 10 województwach budują lokalne struktury Izby i w kilku przypadkach aktywnie uczestniczą w pracach Podkomitetów Monitorujących PO KL przy Urzędach Marszałkowskich. 

Izba opracowała – a jej członkowie stosują w praktyce – Kodeks Dobrych Praktyk PIFS. Równie ważne było opracowanie i – ciągle trwające – propagowanie w mediach pierwszego w Polsce “Słownika pojęć branży szkoleniowej”. PIFS działa wspólnie z innymi organizacjami skupiającymi przedsiębiorców w Krajowej Izbie Gospodarczej (od 2006 roku) a z pracodawcami z Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan na zasadzie partnerstwa. 
 
PIFS współpracuje z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Edukacji Narodowej, urzędami marszałkowskimi, urzędami pracy na szczeblu wojewódzkim, Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajową Izbą Gospodarczą oraz Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Polska Izba Firm Szkoleniowych istnieje od 2005 roku. Po krótkim okresie działań organizacyjnych rozpoczął się dla Izby okres intensywnej pracy na rzecz rozwoju i profesjonalizacji branży. Trwa wdrażanie standardów szkoleń, standardów zawodu trenera oraz “Dobrych Praktyk Firm Szkoleniowych”. Ciągle organizowana jest pomoc adresowana do firm członkowskim Izby w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy europejskich. Co ważniejsze. Izba realizuje własne projekty – wspierające rynek szkoleń i wzmacniające środowisko firm członkowskich Izby – sięgając po finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. I wreszcie wzrasta i zatacza coraz większe kręgi zaangażowanie PIFS w promocję Lifelong Learning (idei “uczenia się przez całe życie”) oraz w tworzenie nowoczesnego systemu edukacji z udziałem firm szkoleniowych. PIFS rozwija własne struktury terenowe i stymuluje dzięki temu aktywności członków Izby.
 
Izba wpływa również na opinie publiczną. Zarząd, Pełnomocnicy Regionalni oraz członkowie Izby systematycznie wypowiadają się na łamach specjalistycznej prasy branżowej, dodatków typu “praca” do dzienników ogólnopolskich oraz mediów lokalnych i są uznawani za ekspertów.
Po kilku latach działania PIFS, głos Izby kształtuje opinię społeczną w kwestiach szkoleń, opodatkowania usług szkoleniowych i kształcenia przez całe życie. Ta stała obecność Izby w prasie wywiady, wypowiedzi i wygłaszane opinie są dowodem rosnącego znaczenia Izby. PIFS jest stałym partnerem merytorycznym dodatków do takich periodyków jak Puls Biznesu, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita. Współpracuje z branżowymi portalami internetowymi oraz specjalistycznymi periodykami: Personel Plus, Manager Magazin, Fundusze Europejskie oraz EDS – w radzie programowej którego zasiada przedstawiciel Izby. Warto zaznaczyć, że wielu członków Izby systematycznie publikuje swoje własne teksty na temat szkoleń w prasie branżowej.