f
g

Zapraszamy na szkolenie: „Praktyka wdrożenia RODO – jak przygotować się do najważniejszych wymagań”

22 maja 2018

Szkolenie: „Praktyka wdrożeniowa RODO – jak przed 25 maja przygotować się do najważniejszych wymagań”

7 maja 2018

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu RODO – przygotuj swoją firmę do nowych wytycznych w ochronie danych osobowych.

Zapraszamy na otwarte spotkanie z Rzecznikiem Spraw Obywatelskich – dr Adamem Bodnarem

10 kwietnia 2018

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

28 marca 2018

Obóz językowy z brytyjskim lektorem!

27 marca 2018

Bizneswoman to TY!

21 lutego 2018

BIZNESWOMAN TO TY!
Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia kobiet powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia.

Projekt skierowany do kobiet powyżej 29 r.ż. zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, bezrobotnych i biernych zawodowo.

Chcesz mieć własną firmę?

 • Bezzwrotna dotacja max. 22 600 zł
 • Wsparcie Pomostowe nawet 1300 zł przez max 12 miesięcy
 • Wsparcie Szkoleniowe – szkolenia z prowadzenia firmy
 • Wsparcie doradcze – księgowy, psycholog, doradca biznesowy, mentor

Przedsiębiorcy na start!

21 lutego 2018

PRZEDSIĘBIORCY NA START!
Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia.

Chcesz mieć własną firmę?

 • Możesz otrzymać bezzwrotną dotację max. 22 600 zł na wydatki inwestycyjne
 • Wsparcie Pomostowe do 1400 zł/m-c przez max. 12 m-cy na np.: ZUS, księgową
 • Wsparcie Szkoleniowe – szkolenie z prowadzenia firmy, 2 szkolenia specjalistyczne
 • Wsparcie Doradcze – księgowy, prawnik, psycholog, doradca biznesowy, mentor.

„Miasto Zdrowia”- teleopieka, telemedycyna – innowacyjne rozwiązania w obszarze wsparcia seniorów.

8 lutego 2018

W dniu wczorajszym (tj. 07.02.2018)  w siedzibie Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu odbyło się inauguracyjne spotkanie w ramach projektu ”Miasto Zdrowia”.

Fundacje Ekspert – Kujawy wraz z firmą Comarch SA realizują projekt, który ma na celu upowszechnienie teleopieki, telemedycyny i innych innowacyjnych rozwiązań w obszarze wsparcia seniorów.

Projekt ma charakter pilotażowy i ma na celu zweryfikowanie teleopieki jako rozwiązania, które pozwala wesprzeć samorządy i placówki medyczne w rozwiązaniu istotnych problemów społecznych i zdrowotnych. Wsparciem w formie teleopieki zostanie osób 60 osób

Spotkanie miało charakter informacyjno- szkoleniowy, gdzie przedstawicie firmy COMARCH SA zaprezentowali  urządzenia oraz omówili procedury działania przy świadczeniu usług dla mieszkańców.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, samorządu oraz przedstawiciele środowiska senioralnego.

Wielki maraton charytatywny dla Asi!

18 stycznia 2017

Fundacja Ekspert-Kujawy wspiera wielki charytatywny maraton dla Asi Wróblewskiej!
Jest młodą dziewczyną, której pasją jest ZUMBA. Oprócz bycia nauczycielem języka angielskiego, jej zajęcia, które sama prowadziła, cieszyły się popularnością. Nie tylko w miejscu zamieszkania- w Kruszwicy, ale również w okolicach.
W związku z poważnym wypadkiem samochodowym 2 listopada 2015 roku, Asia z powodu obrażeń głowy i połamanych kości doszło do czterokończynowego niedowładu spastycznego. Dzięki swojej wewnętrznej sile i chęci walki Asia nie chciała zostać przykuta do łóżka. Praca włożona w ponowną naukę siedzenia, chodzenia czy poruszania się był wielkim krokiem w kierunku wyzdrowienia. Niestety rehabilitacja wiąże się z kosztami. Lekarze są pewni, że dzięki codziennej pracy Asia będzie mogła żyć normalnie, jednakże każdy dzień bez ćwiczeń, na które fundusze nie wystarczają, cofa rezultaty.
W związku z chęcią pomocy organizowany jest maraton ZUMBY połączony z aukcją, który odbędzie się
4 lutego 2017 roku o godzinie 16:00 w III LO Królowej Jadwigi w Inowrocławiu (ul. Narutowicza 53).
Na miejscu, aby pomóc Asi można będzie uczestniczyć w maratonie ZUMBY, ale również wziąć udział w licytacji oraz kupić pączki domowej roboty.
Zachęcamy do udziału w akcji i przyłączenie się do pomocy!

 

Fundacja

17 września 2015

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu jest niezależną organizacją pozarządową, działającą na rynku edukcyjno – doradczym od 2001 roku.

Początkowo funkcjonowanie Fundacji opierało się w głównej mierze na realizacji szkoleń z branży ekonomicznej. Przez lata działalność Fundacji Ekspert – Kujawy ewaluowała, by obecnie przybrać kształt jednej z najprężniej działających w regionie instytucji szkoleniowo – doradczych.

Głównym filarem działalności Fundacji jest realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, a także działalność społeczna i komercyjna. Na swoim koncie ma zrealizowane blisko 70 projektów o łącznej wartości około 40 mln zł (w tym około 50 projektów partnerskich).

Działalność społeczna Fundacji Ekspert – Kujawy to m. in.:

 • wspieranie osób wykluczonych społecznie, w tym długotrwale bezrobotnych  i niepełnosprawnych w ramach Centrum Integracji Społecznej,
 • wspieranie ekonomii społecznej w ramach OWES,
 • wspieranie seniorów w ramach Uniwersytetu III Wieku,
 • działalność charytatywna polegająca na organizacji okazjonalnych akcji charytatywnych połączonych ze zbiórką pieniędzy dla potrzebujących.

Działalność komercyjna Fundacji Ekspert – Kujawy to m. in.:

 • Szkoła Języków Obcych,
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców,
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
 • Centrum Edukacji Młodzieży ABITUS,
 • Kujawski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej,
 • Centrum Szkoleniowe.

Za priorytety swego działania Fundacja uznaje budowanie zaufania do swojej działalności, promowanie dobrych praktyk oraz przestrzeganie najwyższych standardów organizacyjnych.

KRS: 0000022521
NIP: 556-24-17-498
REGON: 092956267

Rachunek bankowy:
BGŻ S.A. O / Inowrocław 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430


Skład Rady i Zarządu Fundacji:
RADA FUNDACJI:
Przewodnicząca Rady:

Monika Woźnica

Wiceprzewodniczący Rady:
Maciej Osowiecki

Sekretarz Rady:
Kinga Osowiecka

ZARZĄD FUNDACJI:
Prezes Fundacji:

Tadeusz Osowiecki

Dyrektor Fundacji:
Jolanta Woźnica

SKARGI I ZAŻALENIA NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE FUNDACJI BĄDŹ PRZESYŁAĆ ELEKTRONICZNIE NA ADRES MAILOWY: sekretariat@ekspert-kujawy.pl