f
g

Wielki maraton charytatywny dla Asi!

18 stycznia 2017

Fundacja Ekspert-Kujawy wspiera wielki charytatywny maraton dla Asi Wróblewskiej!
Jest młodą dziewczyną, której pasją jest ZUMBA. Oprócz bycia nauczycielem języka angielskiego, jej zajęcia, które sama prowadziła, cieszyły się popularnością. Nie tylko w miejscu zamieszkania- w Kruszwicy, ale również w okolicach.
W związku z poważnym wypadkiem samochodowym 2 listopada 2015 roku, Asia z powodu obrażeń głowy i połamanych kości doszło do czterokończynowego niedowładu spastycznego. Dzięki swojej wewnętrznej sile i chęci walki Asia nie chciała zostać przykuta do łóżka. Praca włożona w ponowną naukę siedzenia, chodzenia czy poruszania się był wielkim krokiem w kierunku wyzdrowienia. Niestety rehabilitacja wiąże się z kosztami. Lekarze są pewni, że dzięki codziennej pracy Asia będzie mogła żyć normalnie, jednakże każdy dzień bez ćwiczeń, na które fundusze nie wystarczają, cofa rezultaty.
W związku z chęcią pomocy organizowany jest maraton ZUMBY połączony z aukcją, który odbędzie się
4 lutego 2017 roku o godzinie 16:00 w III LO Królowej Jadwigi w Inowrocławiu (ul. Narutowicza 53).
Na miejscu, aby pomóc Asi można będzie uczestniczyć w maratonie ZUMBY, ale również wziąć udział w licytacji oraz kupić pączki domowej roboty.
Zachęcamy do udziału w akcji i przyłączenie się do pomocy!

 

Fundacja

17 września 2015

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu jest niezależną organizacją pozarządową, działającą na rynku edukcyjno – doradczym od 2001 roku.

Początkowo funkcjonowanie Fundacji opierało się w głównej mierze na realizacji szkoleń z branży ekonomicznej. Przez lata działalność Fundacji Ekspert – Kujawy ewaluowała, by obecnie przybrać kształt jednej z najprężniej działających w regionie instytucji szkoleniowo – doradczych.

Głównym filarem działalności Fundacji jest realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, a także działalność społeczna i komercyjna. Na swoim koncie ma zrealizowane blisko 70 projektów o łącznej wartości około 40 mln zł (w tym około 50 projektów partnerskich).

Działalność społeczna Fundacji Ekspert – Kujawy to m. in.:

  • wspieranie osób wykluczonych społecznie, w tym długotrwale bezrobotnych  i niepełnosprawnych w ramach Centrum Integracji Społecznej,
  • wspieranie ekonomii społecznej w ramach OWES,
  • wspieranie seniorów w ramach Uniwersytetu III Wieku,
  • działalność charytatywna polegająca na organizacji okazjonalnych akcji charytatywnych połączonych ze zbiórką pieniędzy dla potrzebujących.

Działalność komercyjna Fundacji Ekspert – Kujawy to m. in.:

  • Szkoła Języków Obcych,
  • Ośrodek Szkolenia Kierowców,
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
  • Centrum Edukacji Młodzieży ABITUS,
  • Kujawski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej,
  • Centrum Szkoleniowe.

Za priorytety swego działania Fundacja uznaje budowanie zaufania do swojej działalności, promowanie dobrych praktyk oraz przestrzeganie najwyższych standardów organizacyjnych.

KRS: 0000022521
NIP: 556-24-17-498
REGON: 092956267

Rachunek bankowy:
BGŻ S.A. O / Inowrocław 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430


Skład Rady i Zarządu Fundacji:
RADA FUNDACJI:
Przewodnicząca Rady:

Monika Woźnica

Wiceprzewodniczący Rady:
Maciej Osowiecki

Sekretarz Rady:
Kinga Osowiecka

ZARZĄD FUNDACJI:
Prezes Fundacji:

Tadeusz Osowiecki

Dyrektor Fundacji:
Jolanta Woźnica

SKARGI I ZAŻALENIA NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE FUNDACJI BĄDŹ PRZESYŁAĆ ELEKTRONICZNIE NA ADRES MAILOWY: sekretariat@ekspert-kujawy.pl