Fundacyjny Klub Integracji Społecznej w GOPS Złotniki Kujawskie

4 maja 2009

"Trening umiejętności społecznych" dla klientów GOPS w Złotnikach Kujawskich.
W dniach 27 kwietnia do 4 maja 2009 roku, W Fundacji odbył się "Trening umiejętności społecznych", w którym brali udział podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Jeziora Wielkich.

W warsztatch wzięło udział 12 osób. Celem zajęć było podniesienie motywacji do działania i współpracy w grupie. Podczas warsztatów uczestnicy zdiagnozowali swoje potrzeby, możliwości i oczekiwania. Diagnozie poddane zostały także mocne strony i kompetencje. Uczestnicy nauczyli się także kontrolować swoje emocje. Warsztaty wzmocniły matywację do samodoskonalenia się i nauczyły efektywnego gospodarowania własnym czasem. Ważnym aspektem były zajęcia dotyczące komunikacji interpesonalnej, które nauczyły uczesntików odczytywania i wysyłania różnego rodzaju komunikatów werbalnych i niewerbalnych oraz zachowań asertywnych.