Fundacyjny Klub Integracji Społecznej w MOPS Inowrocław

27 lipca 2009

Treningi umiejętności dla MOPS Inowrocław

W dniach od 13.07.2009 do 24.07.2009, w siedzibie Fundacji odbyły się równorzędnie 2 rodzaje zajęć dla klientów MOPS Inowrocław, a mianowicie "Trening z zakresu relaksacji i autoprezentacji" oraz "Trening pamięci".

Pierwszy miał na celu przekazanie uczestnikom umiejętności w zakresie rozluźniania się, wyciszania, a przez to uzyskiwania dostępu do własnego fizycznego, psychicznego i intelektualnego potencjału. Trening nie tylko nauczył, jak wykorzystywać ów stan do celów poprawy fizycznego i psychicznego samopoczucia, wspomagania autoregulacji procesów w organiźmie, rozwiązywania problemów, budowania samoakceptacji. Warsztat z zakresu autoprezentacji polegał na określeniu mocnych i słabych stron osobowości istotnych w autoprezentacji. Uczestnicy rozwijali pewność siebie, która jest warunkiem efektywnej komunikacji i pozytywnej autoprezentacji. Dowiedzieli się również, jak duże znaczenie ma zewnętrzność statyczna człowieka (wygląd) i dynamiczna statyczność człowieka (język ciała i sposób wypowiadania się).

Natomiast "Trening pamięci" miał na celu poprawienie koncentracji uwagi i pamięci, rozwój wyobraźni, poprawę sprawności ortograficznej. Ponadto, uczestnicy poznali podstawowe techniki szybkiego czytania oraz poprawne formy i stylistykę wypowiedzi.

W warsztatach uczesnticzyło 29 osób.