Głowa do góry

18 sierpnia 2005

Program „Głowa do góry – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet” realizowany w województwie kujawsko – pomorskim ma pomóc kobietom w powrocie na rynek pracy.

Fundacja Ekspert – Kujawy od początku uczestniczy w jego realizacji organizując szkolenia motywacyjne i prowadząc szkolenia zawodowe.

Obecnie podjęliśmy również współpracę w zakresie Pośrednictwa Pracy dla uczestniczek szkolenia.

Projekt „Głowa do góry – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet” realizowany jest na terenie województwa kujawsko- pomorskiego od grudnia 2004 roku do października 2005 r. W naszym regionie od kilku miesięcy co prawda spada liczba osób bez pracy, w lutym było ich jeszcze ponad 200 tys., teraz około 190 tys. Ale grupa ta jest jednak nadal ogromna – przyznają specjaliści. Kujawsko-pomorskie pod względem bezrobocia zajmuje niechlubne czwarte miejsce w kraju. Problem bezrobocia w znacznej mierze dotyka kobiet, które to napotykają na szczególnie duże problemy z wejściem na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym czy przerwie związanej z długotrwałą opieką nad innym członkiem rodziny. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza – Rozwój Zasobów Ludzkich. Realizuje go konsorcjum firm doradczo-szkoleniowych pod przewodnictwem IMC Consulting na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

22 sierpnia rozpoczeliśmy trzecią edycję szkoleń a 5 września rozpocznie się ostatnia 4 edycja.
Niestety na te szkolenia rekrutacja została już zakończona.