I Forum Organizacji pozarządowych Ziemii Mogileńskiej

28 października 2011

https://fundacja.ekspert-kujawy.pl/templates/fundacja/images/fundacja.pngDnia 27 października 2011 r. Fundacja Ekspert – Kujawy wzięła udział w I Forum Organizacji pozarządowych Ziemi Mogileńskiej.

Forum skupiało przedstawicieli organizacji pozarządowych, które posiadają osobowość prawną i mają siedzibę na terenie powiatu mogileńskiego. Celem Forum była  wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk między stowarzyszeniami.
Forum Organizacji Pozarządowych miało charakter szkoleniowy i integracyjny. Część szkoleniowa spotkania miała formę 3 – godzinnego szkolenia z zakresu Podstaw księgowości Ogólnej Organizacji Pozarządowych oraz Księgowości Projektowej. Szkolenie przeprowadziły Panie Księgowe na co dzień pracujące w Fundacji Ekspert – Kujawy.
Punktem naszego wystąpienia było również przedstawienie realizowanego przez Fundację  obecnie projektu „Kujawsko – Pałucki Inkubator Organizacji Pozarządowych”, którego celem jest wspieranie organizacji pozarządowych z pobliskich terenów oraz udzielanie tymże organizacjom pomocy w celu pozyskiwania środków na własną działalność statutową. Swoje wystąpienie zakończyliśmy prezentacją, która wskazywała na główne Inicjatywy podejmowane przez Fundację E-K.