O nas

1 września 2015

U III WOd 2007 roku Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu prowadziła Akademię Seniora, w ramach której osoby starsze mogły korzystać z szeregu zajęć, mających na celu podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji ogólnych. Po sukcesach dotychczasowych działań, a także na skutek obserwowanego zapotrzebowania na tego rodzaju formy wsparcia, Zarząd Fundacji wyszedł z zamiarem podniesienia Akademii Seniora do rangi Uniwersytetu III Wieku.

Podstawowym celem Uniwersytetu III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy jest:

  • upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych,
  • aktywizacja intelektualna, psychiczna i społeczna osób starszych,
  • poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,
  • angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska,
  • podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

Patronat naukowy nad Uniwersytetem III Wieku sprawuje Wyższa Szkoła Pedagogiczno – Techniczna w Koninie.

Szczegółowe informacje na temat Uniwersytetu III Wieku znajdują się na stronie www.utw.ekspert-kujawy.pl

REGULAMIN I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Prezydium Zarządu Fundacji Ekspert – Kujawy (założyciela UTW):

– Prezes Fundacji: mgr Tadeusz Osowiecki

– Dyrektor Fundacji: mgr Jolanta Woźnica

Kierownictwo Uniwersytetu III Wieku:

– Kierownik UTW: mgr Dorota Rąblewska

Rada Programowa:

– Prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz

– Przewodnicząca: mgr Dorota Rąblewska

– Zastępca przewodniczącego: adwokat Karolina Korkowska – Krokos

– Sekretarz: Lidia Stolarska

– Członkini Rady: Maria Tonder

Radę Programową wspierają również osobistości świata nauki spoza uczelni patronującej:

– Prodziekan ds. Kształcenia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy – dr hab. inż. Dariusz Piwczyński, profesor nadzwyczajny UTP

Regulamin Uniwersytetu III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy przy WSPT w Koninie – Pobierz regulamin