O nas

7 września 2015

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji EKSPERT-KUJAWY działa w oparciu  o rozporządzenie MENiS dotyczące placówek doskonalenia nauczycieli oraz statut nadany przez Fundację Ekspert – Kujawy. Swoim zasięgiem obejmujemy województwo kujawsko – pomorskie.

Siedziba Ośrodka znajduje się w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 65, około 300 m od dworca PKP i PKS, co umożliwi uczestnikom dogodny dojazd na miejsce szkolenia.

Fundacja Ekspert-Kujawy posiada wpis Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty do Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli nr WKSP.4261/2/2005/JSz. Posiadamy zaświadczenie Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu akredytacji w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Gwarantujemy nowoczesne wyposażenie bazy szkoleniowej, sale wykładowe, sale komputerowe, zaplecze socjalne. Nasze szkolenia prowadzone są przez profesjonalistów. Szkolimy metodami aktywnymi zapewniając możliwość praktycznego zgłębienia tematu. Zapewniamy materiały szkoleniowe, miłą atmosferę podczas zajęć, konkurencyjne ceny. Wystawiamy certyfikaty i zaświadczenia. Jesteśmy elastyczni wobec Państwa potrzeb. Szkolenia mogą odbywać się w miejscach wskazanych przez usługobiorców lub w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „Ekspert–Kujawy”.

Ośrodek realizuje swoje cele poprzez:

  • doradztwo edukacyjno- zawodowe kierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych, mające na celu wsparcie w dokonywaniu wyboru zawodu,
  • wspieranie osób biernych zawodowo oraz zagrożonych utratą pracy poprzez indywidualne określenie ścieżki  rozwoju zawodowego,
  • podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli i kadry kierowniczej szkół  i placówek oświatowo – wychowawczych, organizując warsztaty, kursy, konferencje, debaty i fora dyskusyjne,
  • doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania zespołów wychowawczych  i pracowniczych w oświacie, prowadząc warsztaty tematyczne i metodyczne,
  • upowszechnianie i promocję zmian dotyczących oświaty, nowości edukacyjnych oraz nowatorstwa pedagogicznego.