W Dąbrowie Biskupiej ruszyła Filia UTW!

8 października 2015

Wczoraj zabrzmiał pierwszy dzwonek w Filii Uniwersytetu III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy w Dąbrowie Biskupiej.

Patronat nad Filią również sprawuje WSPT w Koninie. Na pierwszy rok działalności filii zgłosiło się aż 48 seniorów, a wśród nich Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia p. Roman Wieczorek.

Uroczystość inauguracyjna przebiegała w podniosłej atmosferze, a zgromadzonym czas umilały występy artystyczne.

SONY DSC