Kontakt

9 października 2015

Filia Uniwersytetu III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy w Dąbrowie Biskupiej

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Długa 4888-133
Dąbrowa Biskupia
tel. 52 351-20-67