PIĄTKOWE SZKOLENIA OTWARTE

11 stycznia 2016

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Ekspert-Kujawy
ZAPRASZA NA

PIĄTKOWE SZKOLENIA OTWARTE
1. Negatywne wzorce myślenia i ich wpływ na zdrowie psychiczne – trwa nabór
2. Projekt edukacyjny w realizacji treści nauczania przyrody w szkole podstawowej i w szkole ponadgimnazjalnej– trwa nabór
3. Złość i sposoby radzenia sobie z nią – trwa nabór
4. Jak prowadzić zebranie z rodzicami – trwa nabór
5. Metody i techniki aktywizujące w realizacji treści podstawy programowej – trwa nabór
6. Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – trwa nabór
7. Alternatywne i wspomagające metody komunikowania się w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – trwa nabór
8. Wewnętrzna moc człowieka – zasoby i potencjały – 05.02.2016r.
9. Edukacja seksualna w podstawie programowej zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie oraz w przedmiotach przyrodniczych – 19.02.2016r.
10. Moja strategia działania –mój temperament, osobowość ich wpływ na pracę i życie osobiste – 18.03.2016r.
11. Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty i kontraktowego – 08.04.2016r.

Szkolenia trwają 4 godziny dydaktyczne – od godz. 16.00 do 19.00
Cena szkolenia – 40,00 zł od osoby.
Szczegółowe informacje oraz zapisy pod nr tel. 52/357 62 15.