OFERTA EDUKACYJNA ODN 2016 DLA DYREKTORÓW I RAD PEDAGOGICZNYCH

11 stycznia 2016

SZKOLENIA DLA DYREKTORÓW I RAD PEDAGOGICZNYCH

1. DZIAŁANIA w ZAKRESIE KOMPLEKSOWEGO WSPOMAGANIA SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.
Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne

2. NOWELIZACJA I INTERPRETACJA PRAWA OŚWIATOWEGO
Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne

3. MEDIACJE JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA KONFLITÓW W SZKOLE
Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne

4. SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W SZKOLE
Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne

5. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W SPOŁECZNOŚCI
SZKOLNEJ
Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne

KURS DOSKONALĄCY

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW SZKOLNYCH POPRZEZ MEDIACJE
Liczba godzin: 30 godz. dydaktycznych

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod nr tel. 52/357 62 15.