Fundacja Medius

10 marca 2016

Bez tytułu

Fundacja MEDIUS

Fundacja Medius jest organizacją pozarządową utworzoną w 2015 r. Tworzy ją zespół wykwalifikowanych mediatorów pochodzących z różnych środowisk zawodowych: prawników, adwokatów, przedsiębiorców, psychologów, czy szkoleniowców.

Mediacje są dla nas przestrzenią do spełnienia dziecięcych marzeń o świecie, w którym każdy konflikt można rozwiązać. Chcemy dzielić się naszymi umiejętnościami, by pomagać otoczeniu, w którym żyjemy. Naszym celem jest wspieranie oraz propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej oraz polubownych metod rozwiązywania sporów i konfliktów, w szczególności mediacji. Zajmujemy się przeprowadzaniem postępowań mediacyjnych oraz konsultacji społecznych w różnych formach. Udzielamy też pomocy organizacyjnej, technicznej i merytorycznej osobom i jednostkom organizacyjnym, pragnącym zdobyć wiedzę o mediacji oraz alternatywnych metodach rozwiązywania sporów.

więcej na:

http://fundacjamedius.pl/

https://www.facebook.com/fundacjamedius/