Trwa nabór wniosków o przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”

12 kwietnia 2016

Nasz Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zachęca  podmioty ekonomii społecznej do składania wniosków o przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej Zakup Prospołeczny mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, których wyroby lub świadczone usługi, wyróżniają się reputacją lub szczególnymi cechami, kwalifikującymi je do przyznania certyfikatu „Zakup Prospołeczny”.

Dodatkowo zainteresowane podmioty zobligowane są do:

  • posiadania odpowiedniej formy prawnej,
  • realizacji działalności o charakterze społecznym lub społecznie użytecznym,
  • funkcjonowania na rynku od co najmniej sześciu miesięcy,
  • posiadania co najmniej 30% przychodów własnych z ogólnej wartości przychodów.

Podmioty zainteresowane certyfikatem „Zakup Prospołeczny” prosimy o złożenie osobiście lub przesłanie pocztą wniosku oraz ankiety do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Słowackiego 114

Więcej: TUTAJ