Zajęcia słuchaczy w Uniwersytecie III Wieku w Dąbrowie Biskupiej

21 kwietnia 2016

W Filii Uniwersytetu III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy w Dąbrowie Biskupiej seniorzy z chęcią uczestniczą w zajęciach. Oprócz wykładów otwartych, mogą brać udział w dodatkowych sekcjach.

Jedne z zajęć to nauka języka angielskiego. Z tygodnia na tydzień widać efekty! Przedstawianie się, czy podstawowa rozmowa w języku obcym nie jest już trudnością dla słuchaczy. Szlifowanie języka jest podstawą w obecnych czasach, gdzie mamy do czynienia z wielokulturowością oraz wplątywaniem zwrotów obcych do języka polskiego. Przydatne słówka i zwroty przyswajane są za pomocą częstych powtórzeń oraz skupieniu się na konwersacji.
Dodatkowo seniorzy uczestniczą w kursie komputerowym. Obok istotnej znajomości języka obcego, ważna jest dzisiaj komputeryzacja. Począwszy od podstawowego użytkowania komputerów, włączając w to prawidłowe korzystanie z myszki oraz klawiatury, poprzez bukowanie miejsc w hotelach, zgłębiana jest wiedza informatyczna.
Obok specjalistycznych sekcji organizowane są także wykłady ogólnorozwojowe, gdzie poruszane są między innymi tematy zdrowotne oraz prawne.

Seniorzy w Dąbrowie Biskupiej spędzają swój czas w Uniwersytecie III Wieku nie tylko na rozrywce, ale również poszerzając swoją wiedzę. Dzięki temu jesień życia jest jeszcze piękniejsza!