Bezpłatne porady prawne w Fundacji Ekspert-Kujawy!

22 kwietnia 2016

Informujemy, że dzięki współpracy podjętej między Fundacją Ekspert – Kujaw w Inowrocławiu, Fundacją MEDIUS w Inowrocławiu, a Kancelarią Prawniczą KRISLEX w Bydgoszczy, od 4 kwietnia br., w każdy poniedziałek (godz. 1500 ÷ 1700), w siedzibie Fundacji Ekspert – Kujawy przy ul. Dubienka 2 – sala nr 11 (pomieszczenie mediacyjne Fundacji MEDIUS), radcowie prawni Kancelarii Prawniczej KRISLEX udzielają bezpłatnych porad prawnych.

Oprócz uzyskania porady istnieje możliwość zlecenia radcy prawnemu napisania pisma, pozwu, odwołania itp. a także reprezentacji sądowej.

Zapraszamy wszystkich chętnych!

Niniejsza akcja promocyjna ma na celu wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców w zakresie szeroko pojętej pomocy prawnej jak również stworzenia pewnego „zwyczaju” korzystania z fachowej wiedzy w sprawach życia codziennego.

Z doświadczenia Kancelarii wynika, że takie spotkania pozwalają jej klientom uniknąć szeregu problemów, które w przypadku pozostawienia sprawy własnemu biegowi rodzą dla nich bardzo niekorzystne skutki prawne.

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, z którego wynika, że największym powodzeniem cieszą się porady z zakresu spraw majątkowych (dziedziczenie, zabezpieczenie interesu właścicieli, podział majątku itp.), rozwodowych, egzekucyjnych (windykacyjnych i komorniczych), bezpieczeństwa socjalnego, wykroczeń.

Dużą grupę stanowią sprawy związane z wyłudzaniem przez różne organizacje, poprzez zręcznie sformułowane umowy oraz zabiegi marketingowe, znaczących kwot od niczego nie podejrzewających klientów.

Osoby zainteresowane, w celu jak najszybszego i najbardziej korzystnego rozwiązania problemu prawnego, proszone są o zabranie na spotkanie z prawnikiem wszelkich dokumentów związanych ze sprawą.

W przypadku dużego zainteresowania uzyskaniem pomocy prawnej w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby wcześniej zapisane.

Zgłoszenia telefoniczne pod numerem 56 649 55 33

Serdecznie zapraszamy!