Już 30 maja odbędzie się szkolenie „Skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole”

20 maja 2016

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI FUNDACJI EKSPERT – KUJAWY przypomina o szkoleniu:

Skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole”, które odbędzie się 30 maja, godz. 16:00 – 19:00

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności najpóźniej do dnia 25 maja na rachunek bankowy:

BGŻ BNP Paribas S.A. O / Inowrocław: 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430

lub osobiście w sekretariacie Fundacji Ekspert-Kujawy

Cena szkolenia to tylko 20 zł

Szczegółowych informacji o szkoleniu udzielamy telefonicznie pod numerem: (52) 357-62-15 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: odn@ekspert-kujawy.pl

Serdecznie zapraszamy!