Uwaga – komunikat! Ostrzegamy przedsiębiorców przed naciągaczami!

19 lipca 2016

Kilka dni temu, jedna z zaprzyjaźnionych firm, funkcjonująca w Kujawskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej, otrzymała wezwanie do zapłaty z tzw. CRDGiF.

Przestrzegamy przed dokonywaniem wpłat na rzecz „CENTRALNEGO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH I FIRM”, który może być mylony z prawnie funkcjonującą CEIDG, tj. Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej.

Pismo zakłada, iż niedokonanie wpłaty 290 złotych na konto, spowoduje brak wpisu do Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczych i Firm z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96. Drodzy przedsiębiorcy – rejestr ten nie istnieje. Co ważne – tego typu naciągaczy jest więcej!

Dlatego prosimy uważanie sprawdzać, czy pisma, które Państwo otrzymujecie są zgodnymi z prawem i stanem rzeczywistym wezwaniami do zapłaty, czy są to jedynie próby wyłudzenia pieniędzy. Na ogół pisma takie zredagowane są profesjonalnie, a używane artykuły i paragrafy mogą utwierdzić przedsiębiorców w przekonaniu o jego autentyczności. Jeśli jednak jesteście przekonani, że nie zalegacie z żadnymi płatnościami, nie zgłaszaliście się do żadnych rejestrów, nie dokonujcie żadnych opłat!

Szanowni Państwo, prosimy o rozważne sprawdzanie korespondencji
i przestrzegamy przed próbami wyłudzania od przedsiębiorstw pieniędzy!  

Poniżej przedstawiamy pismo, o którym mowa: