Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń „ORBIS Linguis”

4 sierpnia 2016

Szkoła języków obcych i Biuro Tłumaczeń „ORBIS Linguis” na rynku widnieje od 2014 roku.

Działalność gospodarcza skupia się na trzech filarach, skupiając się
na potrzebach osób nieznających języków obcych w regionie.

Pierwszy rodzaj działalności to prowadzenie kursów językowych
(w szczególności język angielski i niemiecki). Zajęcia prowadzone
są grupowo oraz indywidualnie. Kursy mogą być także tematyczne, chociażby dla budowlańców, mechaników samochodowych,
czy kelnerów. Oprócz szkoleń dla poszczególnych grup zawodowych odbywają się one także dla przedsiębiorców i ich pracowników
oraz kursy dla dzieci.

Drugi wariant szkoły „ORBIS Linguis” to tłumaczenia symultaniczne. Usługi te pozwalają na obsługę konferencji, sympozjów, spotkań międzynarodowych, negocjacji, szkoleń, spotkań biznesowych, procesów sądowych, przesłuchań policyjnych. Usługi te prowadzone są na terenie całego województwa Kujawsko-Pomorskiego, w szczególności
w Inowrocławiu.

Trzeci filar działalności to tłumaczenia pisemne.
Tłumaczone są dokumenty ( tłumaczenia dokumentów tzw. Tłumaczenia przysięgłe tj. umowy, dyplomy, pisma urzędowe, ekspertyzy itp.) ,
które są wymagane do przedstawienia organom lub osobom trzecim,
a także na pożytek własny.