Ośrodek Doradztwa Biznesowego

4 sierpnia 2016

Ośrodek Doradztwa Biznesowego świadczy usługi związane z telefoniczną obsługą klienta (call center) oraz usługi, które wiążą się   z  tworzeniem biznesplanów dla przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.