W UTW zabrzmiał pierwszy dzwonek!

13 października 2016

Środa była szczególnym dniem dla Uniwersytetu III Wieku prowadzonego przez Fundację Ekspert – Kujawy z Inowrocławia i Wyższą Szkołę Pedagogiczno – Techniczną z Konina.

Na uroczystości inaugurującej rok akademicki 2016/2017 gościli m.in.: Rektor Wyższej Szkoły Pedagogiczno Technicznej w Koninie – dr Krzysztof Gandziarski, prof. WSPT, Założycielka WSPT w Koninie Wanda Musiał, Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza, wicestarosta Powiatu Inowrocławskiego Mirosława Kucol, dyrektor KCK Monika Śliwińska, pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Młodzieżą Karol Legumina, a także Dyrektor Fundacji Ekspert – Kujawy Jolanta Woźnica. Jednak najważniejszymi gośćmi, a zarazem sprawcami wydarzenia byli słuchacze Uniwersytetu III Wieku, i to zarówno I, jak i II i III roku. Uroczystość zgromadziła ponad 150 seniorów.

Z prelekcją wystąpiła kierownik UTW Dorota Rąblewska, przedstawiając historię i plany UTW w nowym Roku Akademickim.
Obecnie Uniwersytet liczy sobie aż 221 członków. Co istotne, aż 164 słuchaczy z lat poprzednich zadeklarowało swój udział w roku kolejnym, a bieżące działania rekrutacyjne przyniosły kolejnych 57 słuchaczy. Jest to niezbity dowód na świetną atmosferę i wysoką jakość wsparcia dla seniorów. Jak podczas każdej inauguracji na zgromadzonych czekała garść ciekawostek – najbardziej sędziwy senior rozpoczynającego się Roku Akademickiego ma aż 89 lat, a najmłodszy 54 lata. Wśród studenckiej braci przeważają kobiety (aż 183!) wobec 38 mężczyzn.

W bieżącym roku akademickim na seniorów czeka 11 wykładów ogólnorozwojowych, minimum 10 sekcji fakultatywnych, mających na celu rozwijanie zainteresowań i umiejętności. Słuchacze będą również rozwijać się kulturalnie, uczestnicząc w wyjazdach do opery, teatru i filharmonii, a także integrować na wycieczkach turystycznych, czy też brać udział w spotkaniach artystycznych w Klubie Seniora „Seniorynka”.

Po wystąpieniu Doroty Rąblewskiej, słowa otuchy i życzenia przekazali włodarze samorządowi i rektor WSPT.

Szczególnym momentem dla seniorów było uroczyste wręczenie indeksów słuchaczom I roku, którego dokonał Rektor WSPT dr Krzysztof Gandziarski. Na zakończenie odbył się inauguracyjny wykład mgr Natalia Ulaniecka z UAM w Poznaniu, pt. „Nauka jako sens życia i sposób na życie – o roli edukacji całożyciowej”, który stanowił idealne wprowadzenie dla osób, które tak aktywnie uczestniczą w edukacji całożyciowej.

Zapraszamy do galerii zdjęć!

uniwersytet-iii-wieku-inowroclaw-23