Jesień to, czy może już zima? Listopad w naszym Uniwersytecie!

5 grudnia 2016

Listopad, oprócz przymrozków i pierwszych płatków śniegu, przyniósł w Uniwersytecie III Wieku kilka zmian. Przede wszystkim radosne nowiny, ale również, oprócz standardowych zajęć, pierwszą w tym roku akademickim zabawę.

Wspomniane radosne nowiny łączą się jednak z rozstaniem. Na dłuższy okres czasu pożegnaliśmy się z p. Dorotą Rąblewską, która od 2014 roku kierowała działaniami UTW. P. Dorota spodziewa się dziecka i już za kilka miesięcy będzie mogła cieszyć się swoją nową życiową rolą. Pod nieobecność p. Doroty, pełniącą obowiązki kierownika została p. Paulina Frątczak.

Niezwykle istotną zmianą jest dokonanie wyboru Rady Słuchaczy na bieżący rok akademicki. Słuchacze poznali nowy skład, natomiast funkcje, które będą pełnić poszczególni członkowie, zostaną ogłoszone na grudniowym wykładzie.

16 listopada w Saloniku Literacko-Artystycznym w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu słuchacze uczestniczyli w wykładzie ogólnorozwojowym. Z prelekcją wystąpiła mgr Iwona Przybyła przybliżając temat „Ślady kultury i tradycji żydowskiej w Inowrocławiu”.

Oprócz wykładu ogólnorozwojowego, Uniwersytet zaproponował także udział w spotkaniu zorganizowanych przy współpracy z Biblioteką Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, pt. Osobistości Świata Kultury, Sztuki i Literatury. W dniu 28 listopada, prelekcję pt. „Poetka miłości – Maria Pawlikowska – Jasnorzewska”, poprowadziła p. Anna Mikołajczak.

W listopadzie w UTW prowadzone były również sekcje fakultatywne. Łącznie zrealizowaliśmy:
• 5 spotkań sekcji wodnej – prowadząca p. Dorota Gołata,
• 1 spotkanie dla 7 grup sekcji komputerowej – prowadząca p. Paulina Frątczak,
• 1 spotkanie sekcji tablet – prowadząca p. Paulina Frątczak,
• 1 spotkanie sekcji wizerunku – prowadząca p. Barbara Nowak,
• 2 spotkania sekcji religioznawstwa (hebraistyka) – prowadząca p. Patrycja Wojtala,
•4 spotkania sekcji pilates – prowadząca p. Dorota Gołata,
• 1 spotkanie sekcji rozwoju osobistego – prowadząca p. Joanna Kuta.

W listopadzie Uniwersytet zaprosił swoich słuchaczy do udziału w wyjeździe kulturalnym do Opery Nova w Bydgoszczy na operę „Manru” (5 listopada) oraz „Hrabina Marica” (26 listopada).

W listopadzie odbyło się również pierwsze Seniorynkowe popołudnie z muzyką i poezją, którego inicjatorką oraz prowadzącą jest jedna ze słuchaczek, p. Lidia Jagodzińska. Tym razem, spotkanie dotyczyło Czesława Niemena i cieszyło się ogromną popularnością.

W ramach „Klubu Seniorynka” odbył się również Dancing Andrzejkowy, który odwiedziła wróżka ze swoją szklaną kulą. Podczas dancingu wróżono z wosku, lanego tradycyjnie przez klucz, a tańcom nie było końca!

Pomimo zimowej aury, seniorzy z chęcią uczęszczali na zajęcia oraz wykłady. Listopad zakończył się szampańską zabawą Andrzejkową, podczas której integrowały się wszystkie roczniki Uniwersytetu. Życzymy sobie, aby każdy kolejny miesiąc był tak atrakcyjny i zadowalał naszych słuchaczy, jak koniec listopada!

Zapraszamy do galerii zdjęć!

img_3043a