Ośrodek Szkolenia Kierowców Fundacji Ekspert-Kujawy na pierwszym miejscu!

20 lutego 2017

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, mieszczące się przy ulicy Roosevelta 36-38 w Inowrocławiu, ogłosiło wyniki zdawania przez kursantów egzaminów zarówno teoretycznych jak i praktycznych.

W 2016 roku wyniki zdawalności egzaminów tworzono na podstawie danych kwartalnych. W dniu 16 lutego 2017r. zostały ogłoszone wyniki IV kwartału ubiegłego roku (01.10.2016r.-31.12.2016).

W kategorii B na I miejscu uplasował się Ośrodek Szkolenia Kierowców Fundacji Ekspert-Kujawy, osiągając średnią zdawalność egzaminów (teoretycznych oraz praktycznych) w wysokości 66,7%. Jest to najwyższy wynik uzyskany przez Szkoły Jazdy z naszego miasta. Zdawalność samych egzaminów praktycznych wynosiła 61,9% (21 egzaminów), natomiast teoretycznych 75% (12 egzaminów).

Ośrodek Szkolenia Kierowców Fundacji Ekspert-Kujawy zdominował inne szkoły jazdy w kategorii B przekraczając jako jedyna szkoła poziom 60% zdawalności.

Siedziba OSK Fundacji Ekspert-Kujawy mieści się przy ulicy Dworcowej 65 w Inowrocławiu, natomiast chętni mogą kontaktować się również prostszą formą komunikacji. Wysyłając smsa o treści „kurs” na numer 531-227-593, udzielone zostaną wszelkie informacje o nowych kursach!