Zajęcia UTW w Dąbrowie Biskupiej

20 marca 2017

Filia Uniwersytetu III Wieku Fundacji Ekspert-Kujawy w Dąbrowie Biskupiej oprócz wykładów otwartych, w której mogą brać udział wszyscy chętni seniorzy, realizuje spotkania w sekcjach zajęciowych.

Do dnia dzisiejszego słuchacze UTW zapoznali się między innymi z tematami takimi jak:
– „Co wolno, a czego nie wolno sąsiadowi ? Prawo sąsiedzkie w pigułce.” (Karolina Korkowska – Krokos)
– „
Seniorzy w Europie.” (Mariola Skonieczna)
– „
Ekologia – podejście ekofilozoficzne.”  (Szymon Misa)
– „Ekologia – testowanie teorii ekologicznych w codziennej praktyce.”(Szymon Misa)
– „Polityka a religia. Relacja niosąca zagrożenia?” (Paulina Frątczak)

Seniorzy z Dąbrowy Biskupiej uczestniczą również w zajęciach, odbywających się cyklicznie.
Możemy wyróżnić:
zajęcia języka angielskiego, podczas których zapoznają się ze słownictwem oraz gramatyką, przydatną w komunikowaniu się poza granicami państwa,
zajęcia komputerowe, na których seniorzy poznają tajniki nowoczesnych technologii,
zajęcia florystyczne,  rozwijające zdolności manualne oraz estetyczne,
zajęcia kulinarne, szlifujące gastronomiczne umiejętności.