Roztańczony senior!

22 marca 2017

Rozpoczynamy zajęcia FitDance!
Już 4 kwietnia o godzinie 16:00 odbędą się pierwsze zajęcia!

Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy, usytuowanej przy ulicy Dworcowej 65 w Inowrocławiu, we wtorki oraz czwartki od godziny 16:00 i będą trwały godzinę.
Pełny harmonogram spotkań dostępny będzie już wkrótce.

Wszystko w ramach projektu „Roztańczony senior! Aktywność fizyczna i edukacyjna osób w wieku senioralnym.”, współfinansowanego ze środków Prezydenta Miasta Inowrocławia w ramach wspierania przez Miasto Inowrocław zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Aby wziąć udział w projekcie zapraszamy osoby chętne, powyżej 50 r.ż. do zapisów w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy (ul. Dworcowa 65, Inowrocław).