XII Maraton Edukacyjny 6 kwietnia 2019 r.

11 marca 2019

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Ekspert – Kujawy serdecznie zaprasza:

 • nauczycieli przedszkoli,
 • nauczycieli szkół podstawowych,
 • nauczycieli gimnazjów,
 • nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych,
 • pracowników, wykładowców, instruktorów poradni pedagogiczno – psychologicznych,
 • pracowników ośrodków pomocy społecznej,
 • pracowników i instruktorów instytucji kultury,

na XII Maraton Edukacyjny 6 kwietnia 2019 roku

 

Kadra prowadząca szkolenia i warsztaty: czynni zawodowo specjaliści praktycy, posiadający doświadczenie i wykształcenie zgodne z prowadzoną tematyką szkoleń.

Miejsce odbywania się zajęć: Fundacja Ekspert – Kujawy ul. Dubienka 2, Inowrocław.

Cena:  45,00 zł/osoba za jedno szkolenie.

Tematyka szkoleń dobierana jest bardzo starannie, zgodnie z potrzebami
i oczekiwaniami nauczycieli. Czas trwania szkolenia, warsztatu w ramach Maratonu to 2 godziny dydaktyczne.

Maraton Edukacyjny to możliwość udziału w kilku różnych tematycznie szkoleniach, w jednym dniu i w jednym miejscu!

To gwarancja zdobycia fachowej wiedzy i umiejętności oraz efektywnego wykorzystania czasu! 

Propozycje tematyczne: 

 • Różne oblicza depresji u dzieci i młodzieży.
 • Narzędzia pracy doradcy zawodowego w pracy indywidualnej z uczniem.
 • Zmiany w prawie oświatowym.
 • Jak motywować dzieci do nauki.
 • Aktywna komunikacja w pracy nauczyciela.
 • Porozumienie bez przemocy w szkole.
 • Edukacja włączająca – uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej (nowe rozwiązania prawne).
 • Indywidualne zajęcia edukacyjne – w kształceniu uczniów niepełnosprawnych (uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).
 • Indywidualizacja procesu nauczania.
 • Kształcenie specjalne w przedszkolu/szkole.
 • Kodowanie i programowanie w przedszkolu/szkole.
 • Doradztwo zawodowe w szkołach w świetle nowych przepisów.

Osobą do kontaktu w sprawie maratonu jest

p. Agnieszka Hołodniak: tel. 52 357 62 15

mail: a.holodniak@ekspert-kujawy.pl