Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Nabór wniosków o dofinansowanie nowych miejsc pracy w pow. włocławskim i żnińskim!

15 kwietnia 2021

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu VII naboru wniosków o przyznanie dotacji na miejsca pracy tworzone w nowych oraz już istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja”.

Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego dla podmiotów z terenu powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego i radziejowskiego należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia 2021 roku.

Dokumenty należy złożyć osobiście, poprzez umieszczenie ich w skrzyni korespondencyjnej, znajdującej się przy wejściu do Punktu Konsultacyjnego lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław. Na kopercie widnieć powinien dopisek: OWES – Nabór VII/2020″. W przypadku korespondencji przesyłanej listownie decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty dostępne są poniżej:

Dokumenty na etapie przyznawania środków finansowych

 

Skip to content