Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przygotowała folder pn. „Postaw na bezpieczeństwo osób 60+!”, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób po 60 roku życia

29 listopada 2023

Publikacja ma za zadanie podnieść świadomość przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń i klubów seniora w zakresie konieczności prowadzenia systematycznej edukacji skierowanej do kierowców, pieszych i rowerzystów po 60 roku życia.

Zapraszamy do lektury – link