„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” nominowana do Europejskich Nagród Usług Społecznych 2023!

13 października 2023

W tegorocznej edycji konkursu na najlepszą europejską inicjatywę dotyczącą rozwoju usług społecznych zgłoszono 119 wniosków z całej Europy! Spośród nich jury wybrało 43 najlepsze projekty spośród 6 kategorii, które zostaną poddane publicznemu głosowaniu.

Wśród tych utalentowanych finalistów znalazły się tylko 2 projekty z Polski, w tym projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Europejskie Nagrody Usług Społecznych (ESSA) przyznawane są za wybitne osiągnięcia w usługach społecznych, rzucając światło na nowe, skuteczne podejścia i niezwykłą, ciągłą pracę wykonaną przez zarządzających publicznymi usługami socjalnymi, fundatorów, planistów i dostawców usług społecznych.

Jako jedyna nagroda za usługi społeczne w Europie, ESSA ma na celu:

  •  identyfikowanie i promowanie najlepszych praktyk w zakresie usług społecznych
  •  docenianie doskonałą pracę wykonaną w tej dziedzinie w całej Europie
  •  ułatwianie pokrewnym instytucjom współpracę i wzajemne wspieranie się w doskonaleniu swojej praktyki.

Tematem edycji Europejskich Nagród Usług Społecznych w 2023 r. jest „Promowanie opieki skoncentrowanej na osobie”.

Zapraszamy do lektury: LINK