W naszym województwie otwarto centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością !

9 października 2023

CIDON to centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością, świadczące kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia. Centra powstały w ramach realizacji przez PFRON programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

Nasze województwo jest pierwszym w kraju, w którym takie centra powstały. Działają one w trzech miastach: Włocławku, Grudziądzu i Bydgoszczy. Utworzenie i utrzymanie Centrum finansowane jest w całości przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach kompleksowej obsługi osób z niepełnosprawnościami udzielane są informacje oraz porady w bardzo szerokim zakresie, m.in.: obowiązujących systemów orzecznictwa zarówno dla celów rentowych i pozarentowych, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny oraz środki pomocnicze; likwidacji barier funkcjonalnych, w tym komunikowania się, instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Jednym z priorytetów są sprawy dotyczące seniorów i turnusów rehabilitacyjnych.

Lokalizacje centrów w naszym regionie:
•    CIDON w Bydgoszczy, budynek Oddziału ZUS w Bydgoszczy, ul. Konopnickiej 18 a (budynek B);
•    CIDON w Grudziądzu, Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych przy ulicy Parkowej 25;
•    CIDON we Włocławku, budynek Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Łęgskiej 20.

Źródło: https://www.wloclawek.eu/aktualnosc-4221-tak_wspiera_centrum_informacyjno.html, https://grudziadz.pl/artykul/69/20667/otwarcie-punktu-dla-osob-niepelnosprawnych oraz https://bydgoszcz.naszemiasto.pl/w-bydgoszczy-otworzyli-cidon-to-centrum-informacyjno/ar/c3-9446165
Grafika: https://www.canva.com/