Inkubator Organizacji Pozarządowych

3 grudnia 2004

Naszą pomoc kierujemy do :

 • organizacji pozarządowych
 • przedsiębiorców
 • wolontariuszy i studentów

Zakres pomocy :

 • wyszukiwanie źródeł finansowania działalności
 • statutowej organizacji pozarządowej
 • innowacyjnej i rozwojowej przedsiębiorstw

Pomoc przy opracowaniu wniosków i aplikacji o dofinansowanie :

 • ze środków innych organizacji i fundacji krajowych
 • ze środków samorządów i agencji rządowych
 • ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej

Oferujemy wolontariuszom i studentom możliwość :

 • Nauczenia się sporządzania wniosków o dotacje do programów pomocowych
 • Nauczenia się wyszukiwania źródeł finansowania działalności statutowej i rozwojowej
 • Nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie opracowania i finansowania konkretnych projektów

Fundacja Ekspert-Kujawy tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 2003 podarowała sprzęt komputerowy Marcie Swat.

Dzięki zaangażowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, firmie Lan – Bit oraz Fundacji udało się zakupić zestaw komputerowy, a tym samym spełniliśmy jedno z marzeń Marty. Dzięki temu Marta ma możliwość utrzymywania kontaktu z innymi ludźmi, a tym samym jest bliżej świata.
Marta była wówczas 23-letnią niepełnosprawną dziewczyną, praktycznie nie wychodziła z domu.

W Gazecie Pomorskiej, 16 grudnia 2003r. ukazał się artykuł pt. „Cztery ściany” autorstwa Agnieszki Domka-Rybki o Marcie.

Na apel mamy Marty odpowiedziała między innymi Fundacja Ekspert-Kujawy podarowując na Święta Bożego Narodzenia sprzęt komputerowy.