KIS nawiązał współpracę

5 maja 2008

„Klub Integracji Społecznej” w Ośrodkach Pomocy Społecznej

W związku z realizacją Projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej” Fundacja Ekspert – Kujawy podjęła współpracę w zakresie realizacji działań „Klubu Integracji Społecznej” z następującymi Ośrodkami Pomocy Społecznej:

 • M – GOPS W Kruszwicy;
 • M – GOPSD W Strzelnie;
 • GOPS w Dąbrowie Biskupiej;
 • OPS w Pakości;
 • M – GOPS w Gniewkowie;
 • MOPS w Inowrocławiu;
 • GOPS w Jeziorach Wielkich;
 • GOPS w Inowrocławiu;
 • GOPS w Rojewie;
 • GOPS w Złotnikach Kujawskich;
 • M – GOPS w Janikowie;
 • GOPS w Dąbrowie.
W ramach KIS, w okresie od maja do listopada 2008 roku, Fundacja podjęła się realizacji następujących działań:
 • Warsztaty aktywizacji społecznej
 • Warsztaty doradztwa zawodowego
 • Warsztaty kreowania wizerunku
 • Warsztaty poradnictwa prawnego
 • Rozmowa z doradcą zawodowym
 • Rozmowa z pośrednikiem pracy
 • Grupy wsparcia
 • Szkolenia zawodowe (m. in. Spawacz, Podstawy obsługi komputera, florystyka, Obsługa kas fiskalnych).