Klub Integracji Społecznej znów działa!

2 kwietnia 2009

Klub Integracji Społecznej rozpoczął kolejną edycję swoich działań, skierownych do Ośrodków Pomocy Społecznej.

W związku z rozpoczęciem przez Ośrodki Pomocy Społecznej realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Fundacja Ekspert – Kujawy ponownie włączyła się we współpracę w zakresie realizacji działań „Klubu Integracji Społecznej".

Pozytywnie zakończona ubiegłoroczna współpraca z 12 OPS, zmobilizowała działania Fundacji na przygotowanie jeszcze ciekawszej oferty form wsparcia, co z kolei zaowocowało odnowieniem współpracy ze wszystkimi zaprzyjaźnionymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Mamy nadzieję, iż tegoroczna, wspólna realizacja działań KIS, będzie układał się równie pozytywnie, a co najważniejsze, będzie pomocna uczestnikom projektów systemowych w podjęciu zatrudnienia, które spełni ich oczekiwania.