Konferencja poświęcona humanistom na rynku pracy: Nie ma pracy dla humanistów – blef?

8 października 2009

Konferencja odbyła się 8 października 2009 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.


Uczestnikami konferencji byli zaproszeni goście reprezentujący poszczególne branże związane z rynkiem pracy: Doradca Zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP Bydgoszcz, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, Przedstawiciel firmy Jobman, Przedstawiciel Inkubatora Przedsiębiorczości Akademickiej WSG w Bydgoszczy, Doradca Zawodowy Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu oraz studenci UKW. Spotkanie miało formę debaty poświęconej sytuacji humanistów (studentów oraz absolwentów studiów wyższych, po kierunkach humanistycznych na rynku pracy).

Zostały postawione pytania, czy aby na pewno dla humanistów nie ma wystarczającej ilości stanowisk pracy w różnych instytucjach, czy w obecnej sytuacji rynku pracy istnieje deficyt na studentów technicznych. Poruszono także kwestie kierowania się wyborem pracy oraz metodami jej poszukiwania Oraz zapoznano z metodami sprawnego i efektywnego uczestniczenia w rozmowach kwalifikacyjnych i uwypuklenie cech i modelu zachowań pomagających podczas poszukiwania pracy.

Uczestnicy wymieniali się poglądami i swoimi doświadczeniami. Podano dane statystyczne dotyczące rynku pracy z podziałem na studentów różnych kierunków i specjalizacji oraz dokonano podziału na płeć. Nawiązano kontakt z osobami zainteresowanymi ofertami pracy poprzez zapoznanie z oferta szkoleniową poszczególnych firm i organizacji pozarządowych uczestniczących w konferencji.

Zapraszamy do galerii zdjęć!