Mobilni na rynku pracy 2 – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego

26 lipca 2018

PTE Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt pn. „Mobilni na rynku pracy 2 – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”, w ramach którego obecnie prowadzi rekrutację uczestników.  Realizator projektu zaprasza na spotkanie informacyjne, które obędzie się 27 lipca 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie WSG przy ul. Poznańskiej 43-45 w Inowrocławiu.

Unijny Projekt Mobilni na rynku pracy powraca z drugą edycją. W poprzednim projekcie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Większość z nich znalazła pracę po projekcie.

Tym razem staże realizowane będą we Włoszech, Hiszpanii i na Malcie. Oprócz staży ze środków unijnych finansowane będą  dodatkowo: wycieczki po kraju pobytu, kursy językowe i wycieczki. Ponadto finansujemy uczestnikom zakwaterowanie, ubezpieczenie, przejazd, ubezpieczenie etc., a w Polsce kursy językowe i zawodowe, pośrednictwo pracy i wiele innych.

Dla kogo?

Dla osób młodych (18-35 lat) mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim, które nie pracują i nie uczą się, nie studiują, w tym również niepełnosprawnych.

Na czym polega projekt?

Celem projektu jest pomoc młodym osobom w wejściu/ powrocie na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. Cel ten osiągnięty będzie przez różnorodne formy wsparcia jak szkolenia i kursy dla uczestników w tym międzynarodowy wyjazd i odbycie zagranicznego stażu zawodowego.

Mobilni na rynku pracy w mediach: TVP Bydgoszcz, Gazeta Wyborcza, Gazeta Pomorska, Radio PIk, RADIO ESKA, RADIO RMF MAX, i inne (linki do artykułów i audycji na naszym fanpage’u https://www.facebook.com/mobilniNEET/ )

  1. a) Zanim wyjedziesz w Polsce zapewnimy Ci przygotowanie do pobytu za granicą – kurs zawodowy (dla osób przebranżawiających się lub bez wyuczonego zawodu), szkolenia językowe, lekcje o kulturze kraju wyjazdu, wyjazd integracyjny z grupą (ok 11 osób) i różnego rodzaju warsztaty.
  2. b) Wyjazd zagraniczny – 2-miesięczny grupowy pobyt za granicą. W tym czasie odbędziesz staż zawodowy ale również weźmiesz udział w dalszym kursie językowym,  a dzięki wycieczkom, imprezom kulturalnym i innym atrakcjom poznasz lepiej kraj i jego kulturę kraju.

KRAJ

PRZYKŁADOWE BRANŻE

Włochy

Usługi(np. fryzjerskie, medyczne, budowlane), produkcja, IT

  1. c) Wsparcie po powrocie do kraju –staż u pracodawcy, kurs zawodowy (dla wybranych uczestników), warsztaty, pośrednictwo pracy itp.
  2. d) Wsparcie mentora, czyli osoby kontaktowej na każdym etapie projektu oraz za granicą, dodatkowo wsparcie opiekuna z w kraju, w którym organizowany jest staż.

Czy udział jest bezpłatny?

Wszystkie elementy programu są bezpłatne dla uczestników, którzy regularnie i aktywnie biorą udział we wszystkich formach wsparcia. Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny, tzn. uczestnikowi przysługuje:

  1. a)                  w ramach wsparcia w kraju: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe (za kursy zawodowe), stypendium stażowe (wyłącznie za staż w kraju),
  2. b)                 komplet materiałów szkoleniowych, warsztatowych, catering (zależnie od liczby godzin szkoleniowych w trakcie dnia), a w przypadku szkoleń / kursów / warsztatów – certyfikaty potwierdzające ich ukończenie,
  3. c)                  w ramach pobytu za granicą: koszt przejazdu z i do Polski, zakwaterowania, imprez i wycieczek kulturalnych, ubezpieczenia itp. oraz kieszonkowe w celu pokrycia kosztów całodziennego wyżywania i transportu lokalnego

Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś więcej:

– na spotkaniu informacyjnym, (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl)

– w biurze projektu w siedzibie lidera (PTE) w Bydgoszczy przy ul. Długiej 34, 85-034 w pokoju 3, e-mail: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl, tel. (52) 322 90 61, z godzinami otwarcia od poniedziałku do piątku od godziny 08.00 do 16.00.

– na stronie internetowej projektu: www.pte.bydgoszcz.pl, na naszym fanpage na Facebooku www.facebook.com/mobilniNEET lub  na Inastagramie  https://www.instagram.com/mentormobilni/?hl=pl