Nowe Inicjatywy Fundacji Ekspert-Kujawy

2 lutego 2007

Nowe Inicjatywy Fundacji

Fundacja rozpoczyna realizację dwóch nowych projektów: Inkubatora Organizacji Pozarządowych i Klubu Integracji Społecznej.

Fundacja zaprasza chętnych wolontariuszy, chcących posiąść umiejętność pisania projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do udziału w projekcie Inkubator Organizacji Pozarządowych. Preferowane będą osoby z wyższym wykształceniem lub studenci zaoczni.

Uczestnikom oferujemy bezpłatne szkolenie w zakresie tworzenia projektów finansowanych ze środków unijnych oraz możliwość współpracy z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu projektów na działalność statutową.
Projekt ma na celu utworzenie na Kujawach grupy specjalistów, którzy będą wspierać swymi nowymi umiejętnościami organizacje pozarządowe działające na niwie społecznej. „Trzeci sektor” zyska tym samym wsparcie w zakresie pozyskiwania środków na realizację celów statutowych. Osoby biorące udział w projekcie zdobędą nowy, przyszłościowy zawód i być może zatrudnienie w ramach pisanych przez siebie projektów.

Drugim pilotażowym projektem Fundacji jest Klub Integracji Społecznej. Rozpocznie on swe działanie od marca br. Klub będzie miał na celu zawodową i społeczną reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na początek planujemy objąć pomocą 32 osoby, którym zaoferujemy do wyboru jeden z kursów ABC komputera, Obsługa kas fiskalnych, Podstawowy kurs języka angielskiego. Ponadto wszyscy uczestnicy Klubu wezmą udział w warsztatach Aktywne formy poszukiwania pracy, a chętni – w grupach wsparcia, na których będą mogli porozmawiać o swoich problemach. Warto nadmienić także, że od pierwszych dni uczestnictwa w Klubie nasi beneficjenci zostaną objęci opieką Kujawskiego Biura Karier.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Fundacją pod numerem telefonu (052) 3576215, via e-mail fundacja@ekspert-kujawy.pl lub osobiście w naszej siedzibie mieszczącej się w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 65 (nad restauracją Roma).