Ochrona danych osobowych

24 maja 2018

KILKA SŁÓW O RODO

25.05.2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1.

Zmiany przepisów nie wymagają Państwa bezpośredniego kontaktu z Fundacją Ekspert – Kujawy, niemniej jesteśmy zobligowaniu przekazać Państwu wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ekspert – Kujawy. Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Zapewniamy, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszej Firmie odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY SJO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY UTW

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY POZOSTAŁE

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PROJEKTY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY OSK

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ODN