Chcesz odbyć ciekawy staż?

9 lipca 2008

Poszukujemy stażysty

na stanowisko administracyjno – biurowe.

Oferujemy staż na okres 6 miesięcy.

Wymagania formalne:

 • wiek: do 25 roku życia

 • absolwent uczelni wyższej na poziomie licencjackim;

 • rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna nie dłużej niż 24 miesiące;

Wymagania dodatkowe:

 • obsługa komputera;

 • komunikatywność.

Do podstawowych obowiązków stażysty należała będzie:

 • doraźna obsługa sekretariatu organizacji pozarządowej;

 • bezpośrednia obsługa klienta;

 • sporządzanie podstawowych pism urzędowych oraz prowadzenie korespondencji;

 • kontakty z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta Inowrocławia oraz Urzędem Gminy Inowrocław;

 • asystowanie w przygotowywaniu projektów oraz wniosków o dofinansowanie działalności z Budżetu Państwa, Unii Europejskiej oraz innych środków finansowania;

 • doraźne udzielanie informacji, również mediom, o prowadzonych przez Fundację działaniach;

Dzięki pracy w Fundacji Ekspert – Kujawy masz szansę zdobyć wiele ciekawych umiejętności zawodowych!!!

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 052 357 62 15
lub osobiście w siedzibie 

Fundacji Ekspert – Kujawy
ul. Dworcowa 65
w Inowrocławiu