Opiekunka osób starszych

22 sierpnia 2008

W dniach 11 sierpnia 2008 do 22 sierpnia 2008 roku, w siedzibie Fundacji „Ekspert – Kujawy” odbyło się szkolenie zawodowe „Opiekunka osób starszych”, w którym brały udział podopieczne Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy.

W 72 godzinnym szkoleniu uczestniczyło 11 osób. Celem szkolenia było nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu geriatrii, promocji zdrowia, udzielania pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia, organizowania, planowania oraz prowadzenia dokumentacji pracy opiekuna. A także nabycie praktycznych umiejętności związanych z pomocą osobie starszej w czynnościach dnia codziennego, posługiwaniem się sprzętem i aparaturą medyczną oraz zapoznaniem się z pracą w domu pomocy społecznej.