Podsumowanie działań Klubu Integracji Społecznej w miesiącu czerwcu 2010 r.

6 lipca 2010

 Sprawdź, jak intensywnie w miesiącu czerwcu działał Fundacyjny Klub Integracji Społecznej?


Nadszedł czas na podsumowanie działań Klubu Integracji Społecznej w miesiącu czerwcu. Przypominamy, że już po raz kolejny Fundacja zaprosiła do współpracy Ośrodki Pomocy Społecznej z okolicznych gmin, które realizują projekty systemowe, współfinansowane przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 – "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

W miesiącu czerwcu zrealizowaliśmy nastepujące działania dla podopiecznych okolicznych OPSów:

 • Trening z zakresu autoprezentacji dla 18 osób z GOPS w Złotnikach Kujawskich;
 • Warsztaty z zakresu zaradności życiowej dla 40 osób – podopiecznych MOPS w Inowrocławiu;
 • Trening umiejętności społecznych dla 48 osób z MOPS w Inowrocławiu;
 • Wizerunek nowoczesnej kobiety i mężczycny w domu i w pracy dla 35 podopiecznych M – GOPS w Janikowie;
 • Warsztaty doradztwa zawodowego dla 12 osób z GOPS Dąbrowa Biskupia;
 • Poradnictwo prawne dla 48 podopiecznych z MOPS w Inowrocławiu;
 • Warsztaty doradztwa zawodowego dla 8 Beneficjentów z OPS z Pakości;
 • Trening umiejętności społecznych dla 13 osób z OPS z Pakości;
 • Trening umiejętności społecznych dla 6 osób – podopiecznych GOPS w Dąbrowie Biskupiej;
 • Trening umiejętności społecznych dla 20 osób z GOPS w Inowrocławiu
 • Warsztaty doradztwa zawodowego dla 11 podopiecznych z GOPS w Jeziorach Wielkich;
 • Warsztaty doradztwa zawodowego dla 14 osób z M – GOPS w Strzelnie;
 • Trening umiejętności społecznych dla 12 ośób z GOPS w Dąbrowie;
 • Warsztaty doradztwa zawodowego dla 14 osób – podopiecznych GOPS w Rojewie;
 • Trening umiejętności społecznych dla 8 podopiecznych z GOPS w Rojewie;
 • Wizerunek nowoczesnej kobiety w domu i w pracy dla 9 osób z GOPS w Złotnikach Kujawskich;
 • Trening umiejętności społecznych dla 10 osób – podopiecznych z GOPS w Jeziorach Wielkich.

Ponadto, zrealizowano spotkania Samopomocowych grup wsparcia dla podopiecznych z Rojewa, Dąbrowy Biskupiej i Inowrocławia oraz 2 pikniki w Kołodziejewie dla MOPS w Inowrocławiu.

Na kolejne sprawozdanie z działalność KISu, zapraszamy już w sierpniu, a tymczasem zapraszamy do galerii zdjęć