Porozumienie Kujawy i Pałuki 2020 już podpisane

7 listopada 2014

 logo ciekaw. (kopiowanie).jpg  

Porozumienie Kujawy i Pałuki 2020 już podpisane
 
 W dniu 5 listopada 2014 r. roku o godz. 12:00 w siedzibie Fundacji Ekspert – Kujawy miało miejsce spotkanie, podczas którego doszło do podpisania Porozumienia Kujawy  i Pałuki 2020. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy są jednocześnie członkami założycielami niniejszego Porozumienia, a także zaproszeni goście. Wśród członków założycieli znaleźli się: Tadeusz Osowiecki – Prezes Fundacji Ekspert – Kujawy, Magdalena Hoffmann – Pryka  – reprezentująca Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Kobiet z siedzibą w Żninie, Ryszard Ulatowski – Prezes Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Beata Szafrańska – Prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław, Paweł Drzażdżewski – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, Aleksandra Kamińska – Prezes Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Okno”, Zenon Lewandowski – Prezes Towarzystwa Rozwoju Łojewa, im. St. Przybyszewskiego.

Ideą Porozumienia Kujawy i Pałuki 2020 jest zintensyfikowanie dotychczasowej współpracy oraz podejmowanie nowych inicjatyw na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z podejmowaniem działań w zakresie rozwijania kapitału ludzkiego i potencjału organizacji pozarządowych Kujaw i Pałuk. Inicjatywy te powinny ułatwić pozyskiwanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Działania te koncentrować się będą przede wszystkim na wykorzystaniu instrumentów rozwoju terytorialnego (RLKS, ZIT) zawartych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (PROW) oraz Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WK-P).

 

 

Porozumienie weszło  w życie z chwilą podpisania przez wszystkich członków i ma charakter wieloletni. Ponadto jest ono otwarte dla wszystkich partnerów społeczno – gospodarczych z terenu Kujaw i Pałuk. Przystąpienie do Porozumienia nowych organizacji pozarządowych czy pracodawców następuje poprzez zgłoszenie akcesu i podpisanie niniejszego Porozumienia. Spotkania robocze odbywać się będą w ostatnie czwartki każdego miesiąca. Więcej informacji na temat Porozumienia Kujawy i Pałuki można uzyskać pod numerem telefonu 663 495 097, pan Michał Malinowski.